Đánh giá chênh lệch Tài Sản Cố Định từ chuyển nhượng vốn

Chủ đề   RSS   
 • #435513 09/09/2016

  xuanvinhta

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2016
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Đánh giá chênh lệch Tài Sản Cố Định từ chuyển nhượng vốn

  Kính gửi quý Luật sư,

  Hiện tại em đang có 1 tình huống cần các anh chị Luật sư tư vấn giúp như sau:

  Trong năm 2014, Công ty TNHH ABC có 3 thành viên là A, B, C góp vốn. Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH ABC là 30 tỷ đồng, nguyên giá tài sản cố định là 40 tỷ đồng.

  Trong năm 2014, Công ty TNHH ABC phát sinh các trường hợp sau:

  - Các thành viên A, B, C rút khỏi Công ty, chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp của mình cho 03 thành viên khác là X, Y, Z.

  - Vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH ABC vẫn giữ nguyên là 30 tỷ đồng. Hình thức, tên gọi Công ty vẫn như cũ là Công ty TNHH ABC.

  - Công ty TNHH ABC thuê 01 Công ty thẩm định giá về đánh giá lại toàn bộ TSCĐ của Công ty. Sau khi định giá, thẩm định viên xác định giá trị tài sản cố định của Công ty tăng lên 20 tỷ đồng.

  - Lúc này kế toán của Công ty ghi nhận: tăng nguyên giá TSCĐ từ 40 tỷ lên thành 60 tỷ đồng, tăng thu nhập khác lên 20 tỷ đồng.

  Cơ sở, lý luận mà kế toán và Ban GĐ Công ty TNHH ABC đưa ra là: làm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn tại đoạn sau:

  "4. Nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

  a) Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:

  - Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  - Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hoá, bán, khoán, cho thuê, chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần, chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn."

  Nghĩa là: theo ý kiến của Công ty TNHH ABC thì trường hợp của Công ty này thuộc dạng chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo Thông tư 45 hướng dẫn.

  Vậy, quý Luật sư vui lòng cho em hỏi là trường hợp này của Công ty TNHH ABC thực hiện có đúng không? Căn cứ pháp lý nào? Em xin cảm ơn quý Luật sư.

   

   

   

   

   

   

   

   
  2201 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận