Đăng ký lao động cho công ty mới thành lập

Chủ đề   RSS   
 • #82926 15/02/2011

  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Đăng ký lao động cho công ty mới thành lập

  Kính thưa Luật sư,

  Công ty em thành lập vào tháng 07/2010 nhưng đến nay chưa đăng ký lao động. Vậy những thủ tục cần thiết để đăng ký lao động là gì, và như vậy công ty em có bị phạt không.

  Số lượng nhân viên trong công ty là 04. Vậy có phải mua BHYT, BHXH không. Vì em nghe nói là có nơi nếu Cty dưới 05 nhân viên thì không bắt buộc mua BHXH.

  Công ty em do Chi Cục Thuế Q10 quản lý.

  Em mới tốt nghiệp nên chưa nắm rõ,

  Rất mong Luật sư hướng dẫn.

  Em chân thành cám on.

   
  60878 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn kimhan_11 vì bài viết hữu ích
  Koptjak (07/12/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #83239   16/02/2011

  lsgiadinh
  lsgiadinh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2010
  Tổng số bài viết (86)
  Số điểm: 535
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 33 lần


  Chào bạn

  Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ tôi chỉ nêu trường hợp công ty bạn là doanh nghiệp của Việt Nam được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Công ty em thành lập vào tháng 07/2010 nhưng đến nay chưa đăng ký lao động. Vậy những thủ tục cần thiết để đăng ký lao động là gì, và như vậy công ty em có bị phạt không?

  Công ty bạn có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, (tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ) làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động, xác định quỹ lương, trả lương, nâng bậc lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động.

  Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, trong đó:

  - Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng; chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%;

  - Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  - Mức lương của nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Danh mục nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Công ty bạn có thể lựa chọn phương pháp xây dựng thang lương, bảng lương tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc áp dụng các phương pháp khác phù hợp để xây dựng thang lương, bảng lương.

  Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp.

  Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động công ty bạn phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động trước khi công bố áp dụng trong công ty. (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 3, TP.HCM)

  Hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương gồm: (tôi có đính kèm file để bạn tham khảo)

  - Công văn đề nghị của doanh nghiệp (03 bộ)

  - Hệ thống thang lương, bảng lương của doanh nghiệp tự xây dựng theo mẫu (03 bộ).

  - Phụ cấp lương theo mẫu (nếu có, 03 bộ).

  - Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang lương, bảng lương.

  - Ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp. (được thể hiện bằng văn bản, có kết quả biểu quyết đồng ý hay không đồng ý cụ thể từng nội dung. Hiện nay công ty bạn chỉ có 4 lao động nên không thành lập BCH Công đoàn vì vậy cả 4 lao động này đồng ý ký tên trên văn bản về việc thống nhất hệ thống thang lương, bảng lương của công ty thì Phòng Lao động TB&XH cũng chấp nhận)

  Chú ý: Khi đi đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương bạn nhớ mang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

  Trường hợp, công ty bạn thành lập từ tháng 7/2010 đến nay đã hơn 6 tháng. Theo quy định tại Thông tư #5c7996;">28/2007/TT-BLĐTBXH  ngày 05/12/2007 thì “Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương” do không biết “ngày hoạt động” của công ty bạn là ngày nào nên tôi không thể trả lời chính xác trường hợp này công ty bạn có bị phạt hay không?

  Nếu “ngày thành lập” của công ty trùng với “ngày hoạt động” thì công ty bạn có thể bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động theo quy định tại Điều 10, Nghị định 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:

  “Điều 10. Vi phạm những quy định về tiền lương, tiền thưởng:

  1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong những hành vi sau đây:

  a) Không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định của pháp luật;

  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong những hành vi sau đây:

  c) Không đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp.

  5. Phạt tiền người sử dụng lao động từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi vi phạm sau đây: không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương và quy chế thưởng trong doanh nghiệp.

  6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Tiến hành đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; phải công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp đối với vi phạm tại điểm c khoản 2 Điều này;

  b) Tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật đối với vi phạm khoản 5 Điều này.”

  2. 

  Số lượng nhân viên trong công ty là 4 người. Vậy có phải mua BHYT, BHXH không? Vì em nghe nói là có nơi nếu Cty dưới 5 nhân viên thì không bắt buộc mua BHXH?

  Theo quy định của Luật BHXH, BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc bao gồm: Người sử dụng lao động, người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên. (trường hợp người lao động là người nước ngoài thì chỉ tham gia BHYT, không được tham gia BHXH)

  Về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì c
  ông ty bạn và người lao động không phải tham gia BHTN vì theo quy định khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, công ty chưa sử dụng tới mười (10) lao động.

  Mức đóng và phương thức đóng BHXH như sau:

  Người lao động hằng tháng đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%;
  Người sử dụng lao động hằng tháng, đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ ốm đau, thai sản và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

  Tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc: Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

  Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định nếu cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng lương tối thiểu chung.

  Lưu ý: Từ ngày 01/01/2010, tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN như sau: BHXH 22% (người sử dụng lao động đóng 16%, người lao động đóng 6%), BHYT 4,5% (người sử dụng lao động 3%, người lao động 1,5%), bảo hiểm thất nghiệp 3% (người sử dụng lao động 1%, người lao động 1%, ngân sách nhà nước hỗ trợ 1%).

  Trường hợp, công ty bạn không lập hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHTN (nếu thuộc trường hợp phải tham gia) trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng thì theo quy định tại Điều 13, Nghị định 86/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội hành vi này có thể bị phạt tiền và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể như sau:

  "- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động.

   - Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc lập, hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục cho người lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt."


  Một số nội dung trao đổi cùng bạn.

  Thân mến chào bạn.

  ______________________
  Luật sư. Phạm Hiếu Nghĩa

  VP Luật sư Legal Việt Nam

   

  Bạn có thể tham khảo thêm các quy định sau về thang lương, bảng lương, BHXH, BHTN,..(sao mà lắm văn bản thế! ^^)

  1. Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung;

  2. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

  3. Thông tư số 13/2003/TT - BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - TBXH  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ - CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

  4. Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương; 

  5. Công văn số 638/LĐTBXH - LĐ của Sở LĐ-TB&XH ngày 23/02/2005 hướng dẫn xây dựng, đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

  6. Công văn số 1046/LTSLĐTBXH-LĐ-LĐLĐTP ngày 07/03/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, Liên đoàn Lao động thành phố HCM về hồ sơ đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. 

  7. Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

  8. Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

  9. Thông tư số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức của Việt Nam có thuê mướn lao động

  10. Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/11/2010 của Sở LĐTBXH về việc triển khai thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tiền lương tối thiểu.

  Cập nhật bởi lsgiadinh ngày 17/02/2011 12:06:54 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #83248   16/02/2011

  kimhan_11
  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào Luật sư,

  Em cảm ơn về những thông tin mà Luật sư đã cung cấp. Luật sư cho em hỏi vài điều nữa ah.

  Trong hợp đồng lao động với nhân viên thì lương chỉ ghi theo lương căn bản: hệ số x 850.000 mà trong bảng lương thì bao gồm lương căn bản, lương thỏa thuận... và phần thực lãnh thì cao hơn lương căn bản ghi trong hợp đồng.

  Vậy, phần lương này có được đưa vào chi phí hay không?.

  Em chân thành cám ơn.

   
  Báo quản trị |  
 • #83651   18/02/2011

  lsgiadinh
  lsgiadinh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2010
  Tổng số bài viết (86)
  Số điểm: 535
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 33 lần


  Chào bạn,

  Theo hướng dẫn tại mục IV, Phần C,
  Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế được quy định cụ thể như sau:

  1. Trừ các khoản chi nêu tại khoản 2 Mục này, doanh nghiê%3ḅp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiê%3ḅn sau:

  1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  1.2.  Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhâ%3ḅp chịu thuế bao gồm:

  2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Mục này, trừ phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường.

  Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

  Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần bồi thường do tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của pháp luật.

  …....

  2.5. Chi tiền lương, tiền công  thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.

  c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm  thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có  trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định  nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện….”

  Như vậy, theo quy định trên, các khoản chi phí thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, tiền thưởng (có ghi cụ thể điều kiện được hưởng) được thể hiện trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; bảng chấm công, bảng thanh toán có ký nhận của người lao động, phiếu chi tiền (gọi chung là hóa đơn, chứng từ) thì các khoản chi này được tính vào chi phí và được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Nếu có điều chi chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm bạn vui lòng liên lạc lại theo địa chỉ email sau: lsgiadinh@gmail.com

   

  Thân mến chào bạn.
  ____________________

  Luật sư Phạm Hiếu Nghĩa

  Legal Vietnam Law Office

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lsgiadinh vì bài viết hữu ích
  vth140486 (23/03/2011)
 • #86411   04/03/2011

  kimhan_11
  kimhan_11

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2011
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 293
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Chào Luật sư

  Công ty em không ký hợp đồng với nhân viên mà chỉ thỏa thuận (không bằng văn bản). Vậy em có phải đăng ký lao động và mua bảo hiểm cho họ không.

  Em chân thành cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #87362   09/03/2011

  lsgiadinh
  lsgiadinh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/08/2010
  Tổng số bài viết (86)
  Số điểm: 535
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 33 lần


  Chào bạn,

  Theo quy định tại Điều 26, 27, 28 Bộ luật lao động đã được sửa đổi bổ sung (BLLĐ) thì Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

  - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

  - Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

  - Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

  Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

  Hợp đồng lao động được ký kết bằng văn bản và phải được làm thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới ba tháng hoặc đối với lao động giúp việc gia đình thì các bên có thể giao kết bằng miệng. Trong trường hợp giao kết bằng miệng, thì các bên đương nhiên phải tuân theo các quy định của pháp luật lao động.

  Vấn đề bạn hỏi: #0000ff;">“Vậy em có phải đăng ký lao động và mua bảo hiểm cho họ không?” Tôi đã trả lời cho bạn ở lần trước rồi, bạn vui lòng xem lại nội dung này theo đường dẫn sau:

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/dang-ky-lao-dong-cho-cong-ty-moi-thanh-lap-40389.aspx#82926

  Nếu có điều chi chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm bạn có thể phản hồi qua website này hoặc hộp thư: lsgiadinh@gmail.com.

  Thân mến chào bạn.

   

  Ls.Phạm Hiếu Nghĩa

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lsgiadinh vì bài viết hữu ích
  vth140486 (23/03/2011)
 • #465925   29/08/2017

  Dear luật sư!

  Cho em hỏi về việc đăng ký lao động: do tính chất công việc công ty em thường xuyên tuyển dụng lao động thời vụ cho dự án (thời gian làm việc có khi vài ngày (khoảng 5-7 ngày), có khi kéo dài 1-2 tháng)

  Em không biết quy định là lao động thời vụ khi làm việc thì số ngày làm việc tối thiểu của họ là bao nhiêu ngày thì mình mới đăng ký lao động?

  Vì số lượng lao động làm việc dưới 7 ngày của bên em khá nhiều (có khi vài trăm bạn/ tháng) nếu mà phải đăng ký hết thì tổng hợp số lượng lao động có khi lên đến hơn 1.000 cho mỗi đợt khai báo 6  tháng

  Xin luật sư hổ trợ giúp em

  Cám ơn luật sư nhiều

   
  Báo quản trị |  
 • #477504   07/12/2017

  AuQuangPhuc
  AuQuangPhuc
  Top 100
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2011
  Tổng số bài viết (656)
  Số điểm: 4556
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 183 lần


  Chào bạn,

  Công ty mới thành lập thì cần khai trình lao động ban đầu cho cơ quan BHXH. Định kỳ một năm hai lần báo cáo lao động cho cơ quan quản lý lao động.

  Đối với người làm việc là công tác viên theo HĐ dịch vụ thì bạn không cần báo cáo; Đối với NLĐ làm việc theo HĐ thời vụ/mùa vụ thì bạn báo cáo theo chu kỳ đến hạn trong năm phải báo cáo theo hướng dẫn trên.

  Luật sư: Âu Quang Phục

  Nhận tư vấn trọn gói cho Công ty về pháp luật Doanh nghiệp; hợp đồng kinh tế; lao động; quản trị, tái cấu trúc DN ...

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: