DanLuat Mung Tet At Mui 2015
  • Trang nhất
  • Luật Sư Tư Vấn
  • Cùng Thảo Luận
  • Vướng mắc pháp lý
  • Bản án online
  • Tìm Luật Sư
  • Thành Viên

124 Trang 12345>»

Chuyên mục: Thuế - Phí - Lệ phí   RSS RSS

Nghĩa vụ của công dân liên quan tới các vấn đề thuế, phí, lệ phí hiện hành.
Chủ đề Lọc chủ đề: Bài viết mới Phản hồi Xem
Nội dung quan trọng

Tổng hợp điểm mới Thông tư 119/2014/TT-BTC về thuế
(Trang:1, 2)

người gởi phamthanhhuu

bài mới
người gởi thoannt
12/12/2014
25 4.426

Công văn 17526 /BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi namthuemk
04/12/2014
02 1.864

Tổng hợp điểm mới của các chính sách Thuế

người gởi phamthanhhuu

bài mới
người gởi phamthanhhuu
05/11/2014
00 1.460

Tài liệu tổng hợp các chính sách thuế mới do Tổng Cục Thuế biên soạn

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
02/11/2014
00 910

Tổng hợp văn bản thuế TNDN áp dụng kỳ thuế năm 2014

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
02/11/2014
02 1.115

Công văn 2785/TCT - CS giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

người gởi bluesky1984

bài mới
người gởi bluesky1984
25/09/2014
00 929

Lưu ý về cách xác định các hóa đơn thuế GTGT mua vào kê vào mục nào trên bảng kê mua vào

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
10/09/2014
04 1.703

Thông tư 119/2014/TT-BTC: sửa đổi bổ sung một loạt thông tư về về thuế, hóa đơn....

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
29/08/2014
02 1.594

Tra cứu nhanh văn bản pháp luật về thuế (phiên bản 2)

người gởi HuyenVuLS

bài mới
người gởi NgoThuyKhanh
22/08/2014
02 2.138

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ dưới 200k bằng excel theo TT39/2014/TT-BTC

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
19/08/2014
00 3.221

Tổng hợp văn bản về quản lý thuế, đăng ký thuế chung

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
16/08/2014
00 1.029

Tổng hợp văn bản hóa đơn chứng từ áp dụng cho kỳ thuế năm 2014

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
16/08/2014
00 935

Tổng hợp văn bản thuế TNCN áp dụng kỳ thuế năm 2014

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
16/08/2014
00 955

Tổng hợp văn bản thuế GTGT áp dụng kỳ thuế năm 2014

người gởi mrvanthuc

bài mới
người gởi mrvanthuc
16/08/2014
00 1.076
Các chủ đề khác

Thuế cho nhà thuốc bệnh viện

người gởi Nam1171982

bài mới
người gởi danusa
27/02/2015
01 40

THU TIỀN HỖ TRỢ, TIỀN THƯỞNG, TIỀN BỒI THƯỜNG NHẬN ĐƯỢC… SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HƯỚNG DẪN CỦA LUẬT VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

người gởi bluesky1984

bài mới
người gởi naruto2014
27/02/2015
03 5.838

Mua hàng từ doanh nghiệp trong khu chế xuất và thuế nhập khẩu

người gởi hanhtm

bài mới
người gởi TRUTH
25/02/2015
01 93

THUẾ KHOÁN, THU THUẾ GTGT 2 LẦN?

người gởi DIEPYSAVI

bài mới
người gởi TRUTH
25/02/2015
01 44

Điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ

người gởi tuanbinh0812

bài mới
người gởi TRUTH
25/02/2015
01 117

Mong luật sư giúp đỡ e câu hỏi về loại đường: Loại 1,2,3,4,5.

người gởi design19ddc

bài mới
người gởi design19ddc
16/02/2015
00 128
124 Trang 12345>»