Cưỡng chế di dời nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lỡ

Chủ đề   RSS   
 • #412189 05/01/2016

  thienkplkt

  Sơ sinh

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cưỡng chế di dời nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lỡ

  Tôi công tác ở huyện miền núi, với >90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. Năm 2013, UBND huyện đã đầu tư xây dựng khu tái định cư cho 33 hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, vì chỗ ở hiện tại của các hộ dân này nằm trong vùng có nguy cơ sạt lỡ cao (đã được các ngành chức năng của tỉnh xác định). Trước khi xây dựng khu tái định cư, các ngành chức năng của huyện đã họp dân, lấy ý kiến về vị trí, mẫu nhà và các điều kiện khác của khu tái định cư, các hộ dân đã đồng ý thống nhất. Nhưng sau khi xây xong khu tái định cư, các hộ dân lại không chịu di dời lên nơi mới với lý do là bây giờ họ muốn ở lại vị trí cũ (mặc dù các ngành đã tuyên truyền vận đồng suốt 2 năm qua). Trước tình hình mưu bão, đất đá sạt lỡ (mặc dù chưa thiệt hại về người nhưng đã thiệt hại về tài sản), để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, UBND huyện buộc phải cưỡng chế di dời 33 hộ dân này lên khu tái định cư mới. 

  Vậy xin cho tôi hỏi: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? CƠ QUAN NÀO THAM MƯU UBND HUYỆN BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN, CẦN NHỮNG VĂN BẢN GÌ? CÁC NGÀNH CHỨC NĂNG NÀO THI HÀNH?

  XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

   
  6926 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thienkplkt vì bài viết hữu ích
  tranthinh03031983 (25/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #423473   04/05/2016

  hoangha0610
  hoangha0610

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2016
  Tổng số bài viết (14)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  1.     Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại khoản 4 Điều 71 về cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (Luật đất đai 2013) như sau:

  4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

  a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

  b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

  Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

  c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

  Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

  2.     Cơ quan tham mưu, UBND  huyện ban hành những văn bản liên quan là:

  -  Thông báo thu hồi đất được quy định tại khoản 2 điều 26 thông tư 14/2009/TT-BTNMT về Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

  1. Căn cứ vào kết quả xử lý hồ sơ về đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo ủy quyền) ra thông báo thu hồi đất; trong thông báo thu hồi đất phải thể hiện các nội dung sau:

  a) Các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 29 của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP;

  b) Giao nhiệm vụ cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

  c) Cho phép nhà đầu tư được tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư.

  2. Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện là căn cứ pháp lý để Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư thực hiện các nội dung theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

  - Theo khoản 5 Điều 13 thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định: Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người như sau:

  5. Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người theo quy định tại Điểm đ và Điểm e Khoản 1 Điều 65 của Luật Đất đai gồm:

  a) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ ô nhiễm môi trường, sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người;

  b) Các giấy tờ quy định tại các Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều này.( như sau: c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (nếu có);d) Biên bản xác minh thực địa do cơ quan tài nguyên và môi trường lập (nếu có)đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định thu hồi đất theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

  - Theo khoản 3 điều 71 luật đất đai 2013 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

  3. Các ngành cơ quan chức năng thực hiện quyết định này được quy định tại khoản 5 điều 71 luật đất đai 2013 như sau:

      5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

  a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất;

  b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;

  Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán;

  c) Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất;

  d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất;

  đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu;

   
  Báo quản trị |  
 • #423481   04/05/2016

  Phongsq
  Phongsq

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Luật ghi rất rõ ràng, nhưng nhiều nơi thực hiện vẫn không làm được ho dân hiểu và đồng tình. :3

   
  Báo quản trị |  
 • #533500   25/11/2019

  tranthinh03031983
  tranthinh03031983

  Male
  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:25/06/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 1 lần


  Cho mình xin mẫu quyết định cưỡng chế di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm để tham khảo với nhé. cảm ơn nhiều

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranthinh03031983 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2019)