Cùng trao đổi nhé mọi người

Chủ đề   RSS   
 • #400655 27/09/2015

  phuongquynhnguyen

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/09/2015
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Cùng trao đổi nhé mọi người

  5. Giả sử, A, B, C thỏa thuận về việc chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh. A, B có thể làm như thế được không? Nếu được thì với những điều kiện cụ thể nào?

  Hãy phân tích sự khác biệt cơ bản của hình thức đầu tư mới (công ty cổ phần) mà A, B lựa chọn với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

            6. Hai ông Y, Z là bác sỹ đã nghỉ hưu, nay các ông muốn cùng đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh.

  a. Hãy xác định: những hình thức đầu tư nào 2 ông Y, Z có thể lựa chọn để thực hiện hoạt động kinh doanh? Vì sao?

  b. Với mỗi hình thức đầu tư đó, hãy giả định một trong 2 ông chết. Hãy xác định hậu quả pháp lý đối với doanh nghiệp chung của 2 ông trong trường hợp này?

   
  3491 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Chủ đề đã khép lại!