Cử người lao động trong DN đi học tập làm việc ở nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #465890 28/08/2017

  Cử người lao động trong DN đi học tập làm việc ở nước ngoài

  Công ty ( FDI) đang hoạt động tại KCN Biên Hòa- Đồng Nai, có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân viên  quản lý nâng cao kiến thức chuyên ngành tại công ty mẹ ở Nhật Bản. Vì thế, xin được tư vần:

  - Công ty cần làm những thủ tục gì ? ở đâu?

  - Trong thời gian người lao động làm việc học tập ở nước ngoài thì công ty tại Biên Hòa - Đồng Nai có trách nhiệm gì đối với người lao động về các chế độ như lương, Bảo hiểm xã hội tại Việt Nam ? nếu có thì cơ sở và tỷ lệ đóng như thế nào?

   Rất mong được sự hỗ trợ của quý Luật sư. xin cảm ơn

   

   
  3528 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #512913   28/01/2019

  Trường hợp của công ty bạn là muốn đưa nhân viên sang Nhật để học tập nên theo quy định của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 của Quốc hội được coi là đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề. (Khoản 3 Điều 6).

  Theo đó, Điều kiện để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề gồm:

  Doanh nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Có hợp đồng với cơ sở thực tập ở nước ngoài để đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng nhận lao động thực tập) quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 của Luật này và đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

  2. Có Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề (sau đây gọi là Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập) quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này; người lao động được doanh nghiệp đưa đi thực tập nâng cao tay nghề phải có Hợp đồng lao động với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

  3. Ngành, nghề người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề phải phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  4. Có tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập theo quy định của Chính phủ.

   

   
  Báo quản trị |