Công văn 2477/GSQL-GQ1 giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #500735 28/08/2018

  vytran92
  Top 150
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3190
  Cảm ơn: 32
  Được cảm ơn 71 lần


  Công văn 2477/GSQL-GQ1 giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2018/TT-BTC

  Vừa qua, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã ban hành Công văn 2477/GSQL-GQ1 giải quyết một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC. Cụ thể:

  - Về việc khai báo tên người ủy thác nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu theo hướng dẫn tại ô 2.19 Phụ lục I Thông tư 39 : Theo hướng dẫn tại điểm 2.19 Phụ lục I Thông tư 39 thì “Trường hợp hợp đồng mua bán có điều khoản chỉ định nhận hàng tại Việt Nam (xuất khẩu tại chỗ) thì tên người nhập khẩu là tên người mua hàng tại nước ngoài; ghi người được chỉ định nhận hàng (tại Việt Nam) tại ô “Phần ghi chú””.

  - Về tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản:

  a) Về việc xác định đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng thì căn cứ bản sơ đồ thiết kế do doanh nghiệp đề nghị đưa hàng về bảo quản lập.

  b) Về tài liệu chứng minh địa điểm đưa hàng về bảo quản đối với địa điểm bảo quản khác thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 84/2017/TT-BTC để xác định.

  - Về tờ khai xuất nguyên liệu vật tư để đặt gia công ở nước ngoài: Trường hợp đặt gia công tại nước ngoài nhưng doanh nghiệp Việt Nam bán nguyên liệu, vật tư đã xuất gia công cho đối tác nước ngoài mà không sử dụng nguyên liệu để thực hiện gia công, khi đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình B12, người khai hải quan nhập số tờ khai xuất gia công ban đầu tại ô ghi chú theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 2.57 Phần ghi chú Phụ lục I Thông tư 39 thay thế Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

  - Quy định cụ thể trường hợp nào doanh nghiệp thông báo hợp đồng gia công, phụ lục hợp đồng gia công theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu 21, mẫu 22; trường hợp nào thông báo theo mẫu số 18/TBHĐGC/GSQL:

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39 thì trong trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố hoặc chưa có chức năng đáp ứng yêu cầu truyền nhận thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư này, người khai hải quan và cơ quan hải quan thực hiện các thủ tục có liên quan trên hồ sơ giấy.

  Hiện nay hệ thống quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất đã có chức năng tiếp nhận hợp đồng/ phụ lục hợp đồng gia công theo quy định tại điểm 2 khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39 sửa đổi, bổ sung Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo trên hệ thống theo quy định, trường hợp hệ thống gặp sự cố thực hiện khai báo theo mẫu giấy số 18/TBHĐGC/GSQL.

   
  1333 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận