Công văn 17526 /BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Chủ đề   RSS   
 • #360391 02/12/2014

  mrvanthuc
  Top 75
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2009
  Tổng số bài viết (835)
  Số điểm: 12301
  Cảm ơn: 156
  Được cảm ơn 767 lần


  Công văn 17526 /BTC-TCT V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

  Ngày 01/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 17526/BTC-TCT gửi UBND, Sở Tài chính và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

  - Nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế

  Thứ nhất, về nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh

   

  Thứ hai, về sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

   

  Thứ ba, về sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng

   

  Thứ tư, về sửa đổi, bổ sung về thuế tài nguyên

   

  - Đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện quản lý thuế


  - ...


  Tải công văn theo file đính kèm

  Cập nhật bởi mrvanthuc ngày 02/12/2014 09:59:57 CH
   
  8041 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn mrvanthuc vì bài viết hữu ích
  Nongdanyeunuoc (05/12/2014) vieccanlam (04/12/2014) admin (03/12/2014)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #360463   03/12/2014

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Mình tóm tắt ra cho mọi người dễ coi.

  Công văn 17526 /BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung nhiệm vụ cần được triển khai thực hiện ngay về Luật sửa đổi các Luật về thuế

  1.     Đìêu chỉnh mức thuế suất thuế Thu nhập cá nhân:

  -       Sửa đổi tỷ lệ nộp thuế trên doanh thu của cá nhân kinh doanh đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Theo đó, mức thấp nhất áp dụng cho họat động phân phối, cung cấp hàng hóa là 0.5%.

  -       Miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài, vận tải quốc tế…

  -        Miễn thuế với thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu

  -       Áp dụng mức thuế suất 0.1% cho thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán và 2% từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân.

  2.     Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT bao gồm:

  -       Hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

  -       03 mặt hàng Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

  3.     Thêm đối tượng không chịu thuế Tài nguyên là nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp

  Công văn cũng hướng dẫn các công việc mà UBND quận, huyện, các Chi cục thuế cần chuẩn bị trong tháng 12 để triển khai thực hiện tốt quy định mới trong năm 2015

   
  Báo quản trị |  
 • #360745   04/12/2014

  cho mình xin mẫu biểu được không 

   
  Báo quản trị |  
 • #374854   18/03/2015

  onelaw
  onelaw

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/03/2015
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 4 lần


  Luật sửa đổi một số điều về thuế

  Luật 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế. Sau đây là một số sửa đổi trong luật này:

  + Thuế thu nhập doanh nghiệp:  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, trong đó:

  Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 9 cho phép các khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ.

  Bãi bỏ điểm m khoản 2 Điều 9 tức là bãi bỏ bỏ mức khống chế 15% đối với các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh .

  Ưu đãi về thuế suất: 

  Áp dụng thuế suất 15% đối với: thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

  + Thuế thu nhập cá nhân:  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13

  Miễn thuế TNCN đối với:

  + Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

  + Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

  + Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

  Sửa đổi Điều 10 như sau:

  Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

  Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

  Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  Thuế suất:

  • Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%;
  • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% .
  • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu : 1.5%.
  • Hoạt động kinh doanh khác: 1%

  + Thuế GTGT:

  Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT: Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác

  + Quản lý thuế: 

  Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

   
  Báo quản trị |