Công văn 1602/BHXH-CSYT: Xác định mức hưởng BHYT, mức thanh toán chi phí KCB từ ngày 1/7

Chủ đề   RSS   
 • #518622 22/05/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 592 lần


  Công văn 1602/BHXH-CSYT: Xác định mức hưởng BHYT, mức thanh toán chi phí KCB từ ngày 1/7

  Công văn 1602/BHXH-CSYT: Xác định mức hưởng BHYT, mức thanh toán chi phí KCB từ ngày 1/7

  Ngày 9/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangTheo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2019), BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở KCB BHYT trên địa  bàn thực hiện kể từ ngày 01/7/2019 như sau:

  1. Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2016/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT

  - 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai ba nghìn năm trăm đồng).

  - 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng (tám triệu chín  trăm bốn mươi nghìn đồng).

  2. Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2016/NĐ-CP

  - 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng (hai trăm hai  ba nghìn năm trăm đồng).

  - 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng (bảy trăm bốn  mươi lăm nghìn đồng).

  - 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng (một triệu bốn  trăm chín mươi nghìn đồng).

  - 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng (ba triệu bảy  trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

   3. Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người thaom gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương 67.050.000 đồng

  Xem chi tiết: Công văn 1602/BHXH-CSYT

   
  2301 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518633   22/05/2019

  Phản hồi

  Cảm ơn bạn đã cung cấp thông tin hữu ích. Không biết bộ lao động thương binh xẫ hội có ban hành văn bản nào hướng dẫn mức tính đối với một số khoản thanh toán cho bảo hiểm xã hội bắt buộc không nhỉ ( ví dụ như trợ cấp một lần chế độ thai sản. Trợ cấp ốm đau, trợ cấp tai nạn,...) nếu có bạn có thể cho mình xin công văn đc k?
   
  Báo quản trị |