Công văn 1564/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của Tổng cục Thuế v/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #422187 21/04/2016

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Công văn 1564/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của Tổng cục Thuế v/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

  🍂🍂 [TRUY THU KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐƯỢC CHẤP NHẬN CHI PHÍ THUẾ TNDN (Hãy thận trọng áp dụng bởi công văn chỉ trả lời cho Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease và Cục Thuế TP HCM để thực hiện)] 🍂🍂

  ☀ ☀ ☀ Công văn 1564/TCT-DNL ngày 14/4/2016 của Tổng cục Thuế v/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

  Tổng cục thuế nhận được công văn ACC23022016 ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease về việc chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến và được sự đông ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn quy định:

  “Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

  Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

  .........

  4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.
  ........."

  Tại Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định về mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn như sau:

  “Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

  Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

  ........."
  ................................
  ................................

  ................................

  Năm 2015, Công ty TNHH cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease thành lập tổ chức công đoàn theo yêu cầu của liên Đoàn lao động Quận 1, Công ty đã đóng kinh phí công đoàn năm 2013, năm 2014 theo quy định của Luật Công Đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP vào năm 2015. Do Công ty đóng kinh phí công đoàn theo yêu cầu của Liên đoàn Lao Động Quận 1, vì vậy, trường hợp Công ty thực hiện đúng theo quy định của Luật Công Đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động theo quy định năm 2013, 2014 và năm 2015 ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐINH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN năm 2015.

   
  3917 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận