Công ty TNHH MTV nên chọn phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng

Chủ đề   RSS   
 • #260599 11/05/2013

  huyentrang2008  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2013
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1695
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 25 lần


  Công ty TNHH MTV nên chọn phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng

  Em được biết là công ty chỉ được chọn 1 trong 2 cách trên, vì vậy là một công ty TNHH MTV em muốn hỏi cách tính nào nên chọn nhỉ, cảm ơn các bạn!

   
  12048 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #260654   11/05/2013

  maichitinh
  maichitinh
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/01/2013
  Tổng số bài viết (140)
  Số điểm: 986
  Cảm ơn: 34
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn, tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Luật TGTGT năm 2008 có nêu rõ:

  Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

  1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

  a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

  b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng;

  c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

  2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

  Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  1. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như sau:

  a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng;

  b) Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

  2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  a) Cơ sở kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

  b) Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý.

  Bạn căn cứ vào điều kiện trên mà lựa chọn nhé !

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn maichitinh vì bài viết hữu ích
  huyentrang2008 (11/05/2013) NAMNINH99 (15/01/2014)
 • #260738   11/05/2013

  huyentrang2008
  huyentrang2008  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2013
  Tổng số bài viết (97)
  Số điểm: 1695
  Cảm ơn: 94
  Được cảm ơn 25 lần


  maichitinh viết:

  Chào bạn, tôi tư vấn cho bạn như sau:

  Luật TGTGT năm 2008 có nêu rõ:

  Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

  1. Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

  a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ;

  b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng;

  c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 12 của Luật này.

  2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

  Em xin hỏi chút , nếu đã quy định phương pháp tính trực tiếp chỉ áp dụng cho các cơ sở nước ngoài, cho hoạt động mua bán vàng, thì tức là chỉ còn lại phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp không cách nào đành phải lựa chọn phương pháp khấu trừ này rồi. 

  Thế thì làm sao mà có lựa chọn nào khác nữa ạ, mà tháng nào cũng cần kê khai thuế đầy đủ kể cả có không phát sinh. Thế thì cần gì phải thêm cả cái thủ tục "ĐĂNG KÝ NỘP THUẾ THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ THUẾ" nữa, và sinh ra cái tờ khai 06/GTGT đi kèm trong Thông tư28/2011/TT-BTC nữa chứ. Như thế có thừa không ạ?

   

   

   

  Mẫu số: 06/GTGT

  (Ban hành kèm theo Thông tư

  số28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ  Tài  chính)

   


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   
   
   

   

   


  ............, ngày..........tháng ........năm ......

   

  ĐĂNG KÝ

  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

   

   

  Kính gửi: (Tên Cơ quan thuế) ……………………….……………….

   

  Tên người nộp thuế: ................................................................................................

  Mã số thuế: ........................................................................................................

  Địa chỉ: ..............................................................................................................

  Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ...........................................................................................................................

   

  Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

   

  Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng..... năm.....

   

  Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

   

  Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

   

   

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:…….

  Chứng chỉ hành nghề số:.......

   Ngày .......tháng …....năm …....

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

   

   

   

   

   
  Báo quản trị |