Công ty có được trừ lương khi cho nghỉ 1 ngày

Chủ đề   RSS   
 • #533834 29/11/2019

  Công ty có được trừ lương khi cho nghỉ 1 ngày

  Dear Luật Sư, 

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp trường hợp dưới đây:
  Công ty tôi làm việc cho khách hàng Mỹ, hiện tại đang có ngày thanksgiving của Mỹ và chúng tôi không có việc cho phía dự án do khách hàng không gửi việc về.
  Tuy nhiên bộ phận admin( bao gồm kế toán,IT, nhân sự) thì không bị ảnh hưởng gì. Nhưng công ty vẫn báo cho nghỉ 1 ngày và nói không được hưởng lương.

  Cho tôi hỏi công ty làm như vậy có đúng không?

   
  1193 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vutha2109 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534163   30/11/2019

  Theo Điều 98 Bộ Luật Lao động, người lao động vẫn được hưởng nguyên lương nếu trường hợp do lỗi của người sử dụng lao động, vì không thông qua thỏa thuận mà công ty tự ý cho bạn nghỉ việc1 ngày thì bạn vẫn được hưởng lương do đây là trường hợp ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  vutha2109 (02/12/2019) admin (02/12/2019)
 • #536227   31/12/2019

  vutha2109 viết:

  Dear Luật Sư, 

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp trường hợp dưới đây:
  Công ty tôi làm việc cho khách hàng Mỹ, hiện tại đang có ngày thanksgiving của Mỹ và chúng tôi không có việc cho phía dự án do khách hàng không gửi việc về.
  Tuy nhiên bộ phận admin( bao gồm kế toán,IT, nhân sự) thì không bị ảnh hưởng gì. Nhưng công ty vẫn báo cho nghỉ 1 ngày và nói không được hưởng lương.

  Cho tôi hỏi công ty làm như vậy có đúng không?

  Điều 98 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  "Điều 98. Tiền lương ngừng việc

  Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

  1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

  2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

  3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định."

  Theo đó thì công ty chỉ được không trả lương cho người lao động trong trường hợp do lỗi của người lao động đó mà dẫn đến việc phải ngừng việc thôi. Các trường hợp khác thì phải trả đủ lương hoặc thỏa thuận với người lao động cho phù hợp. Trường hợp này công ty bạn lấy lý do không có việc để cho nghỉ không trả lương như vậy là không phù hợp.

   
  Báo quản trị |