Công ty bán tài sản có được ưu đãi thuế TNDN?

Chủ đề   RSS   
 • #67380 08/11/2010

  bonmat1706

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Công ty bán tài sản có được ưu đãi thuế TNDN?

  Kính gửi Luật sư!

  Tôi tên là Thu Loan, xin luật sư tư vấn cho tôi về quy định được ưu đãi miễn giảm thuê TNDN của Công ty tôi như sau:

   Công ty tôi hoạt động kinh doanh DV truyền hình cáp hữu tuyến trên địa bàn TP. Kon tum tỉnh Kon Tum là địa bàn "kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn" theo #0070c0;">Nghị định số: 24/2007/NĐ-CP.

  Hiện công ty tôi đã tiến hành bán tài sản mạng cáp (nhưng không bán công ty), và theo Phương pháp kế toán giảm tài sản thì chi phí TSCĐ hữu hình còn lại phải hạch toán qua CP khác (811) , việc bán xuất hoá đơn GTGT ghi nhận doanh thu khác (711). 

  Vậy khoản chênh lệch phải nộp thuế TNDN đó có được ưu đãi không? Công ty hoạt động từ năm 2006, đã miễn thuế 4 năm, năm 2010 được giảm thuế 50% với thuế suất là 10%.

  Vì năm 2009 quyết toán thuế thì các khoản lãi từ tiền gửi ngân hàng phải tính thuế với lãi suất 25% và không được miễn.

  Rất mong luật sư tư vấn. Xin chân thành cảm ơn!
  Kính thư - Thu Loan.

   
  7388 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #68437   14/11/2010

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Chào bạn

  Căn cứ Điều 47 #0070c0;">Nghị định #0070c0;">164/2003/NĐ-CP "Trong cùng một thời gian, nếu có một khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế theo nhiều trường hợp khác nhau thì cơ sở kinh doanh tự lựa chọn một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết."

  Do bạn không nói rõ bạn đang áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện gì: địa bàn ưu đãi, ngành nghề ưu đãi

  Theo quy định trên thì bạn có thể hiểu nguyên tắc áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN:

  -Nếu doanh nghiệp bạn áp dụng hình thức ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi thì các khoàn thu nhập của bạn nhận được ở trên địa bàn được ưu đãi đều được áp dụng mức ưu đãi về thuế TNDN theo địa bàn, những khoản thu nhập nhận được ở địa bàn không được ưu đãi thì không được ưu đãi - Nếu DN bạn đang áp dụng hình thức ưu đãi này thì Việc đơn vị bạn bán tài sản mạng cáp nằm trên địa bàn được ưu đãi thì được ưu đãi thuế TNDN

  -Nếu doanh nghiệp bạn áp dụng hình thức ưu đãi thuế TNDN theo ngành nghề ưu đãi thì những khoản thu nhập nhận được do ngành nghề được ưu đãi đều được áp dụng mức ưu đãi về thuế TNDN theo ngành nghề, những khoản thu nhập nhận được từ hoạt động không được ưu đãi thì không được ưu đãi- Nếu DN bạn đang áp dụng hình thức ưu đãi theo ngành nghể  thì việc đơn vị bạn bán tài sản không được ưu đãi thuế TNDN

  Doanh nghiệp được lựa chọn #ff0000;">một trong những trường hợp miễn thuế, giảm thuế có lợi nhất và thông báo cho cơ quan Thuế biết

   
  Báo quản trị |  
 • #70217   24/11/2010

  bonmat1706
  bonmat1706

  Sơ sinh

  Kon Tum, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2010
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn Luật sư đã tư vấn!

  Nhưng cho tôi hỏi thêm là: Theo điều 46 của Nghị định: 24/2007/NĐ-CP thì nghị định 164/2003/NĐ-CP đã không còn hiệu lực. Và Công ty tôi vẫn đang được ưu đãi theo địa bàn kinh doanh là : Địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn.


  Như theo Luật Sư thì thu nhập tư địa bàn ưu đãi thì được áp dụng mức ưu đãi, vậy thu nhập từ tiền gửi ngân hàng của Cty tôi năm 2009 không được ưu đãi. Có điều khoản nào khác quy định như điều Luật sư đã nêu như trên không?

  Trong kỳ quyết toán thuế TNDN năm 2009 tại phụ lục 03-4A của phần mềm kê khai thuế, Cty tôi có Điều kiện ưu đài là:" Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ ban hành theo quy định của Luật đầu tư".

  Rất mong sự tư vấn của Luật sư!

  Thu Loan
   
  Báo quản trị |  
 • #70489   26/11/2010

  boloncon
  boloncon
  Top 500
  Lớp 2

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:19/08/2008
  Tổng số bài viết (307)
  Số điểm: 3601
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 102 lần


  Chào bạn

  Theo hướng dẫn tại Điểm 2 Phần I #0070c0;">Thông tư số #0070c0;">#0070c0;">130/2009/TT-BTC hướng dẫn:

  "Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm cả thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Thông tư này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Thông tư này cho thời gian còn lại tính từ kỳ tính thuế năm 2009"

  Trường hợp doanh nghiệp bạn thành lập năm 2006, áp dụng ưu đãi thuế TNDN từ hướng dẫn tại các văn bản quy phạm có hiệu lực tại thời điểm doanh nghiệp bạn thành lập là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 và Nghị định 164/2003/NĐ-CP trừ trường hợp mức ưu đãi của văn bản mới có lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể áp dụng mức ưu đãi mới theo quy định mới nếu đủ điều kiện theo quy định mới.

  Do không rõ cụ thể giấy phép thành lập doanh nghiệp của bạn và mức ưu đãi đơn vị bạn đang lựa chọn nên tuỳ theo tình huống cụ thể dưới đây để bạn tự xác định:

  Theo Điểm 1.4 và 1.5 Mục II Phần E #0070c0;">Thông tư số 128/2003/TT-BTC#0070c0;"> hướng dẫn:

  "1.4- Thuế suất  15% áp dụng đối với: cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư tại địa bàn  C.

  1.5- Thuế suất 10% áp dụng đối với:  hợp tác xã được thành lập tại địa bàn C; cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C.

  -Nếu đơn vị bạn lựa chọn áp dụng ưu đãi về thuế suất theo địa bàn theo điểm 1.4 thì mức thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng cho tất cả các khoản thu nhập nhận được trên địa bàn được ưu đãi.

  -Nếu đơn vị bạn lựa chọn áp dụng ưu đãi về thuế suất theo địa bàn và lĩnh vực theo điểm 1.5 thì mức thuế suất thuế TNDN 10% áp dụng cho thu nhập từ ngành nghề được ưu đãi nhận được trên địa bàn được ưu đãi còn thu nhập từ các khoản khác như bán tài sản, lãi tiền gửi ngân hàng sẽ không được ưu đãi do chỉ đáp ứng được điều kiện về địa bàn còn không đáp ứng được điều kiện về lĩnh vực và áp dụng mức thuế suất TNDN phổ thông – #ff0000;">Có lẽ đơn vị bạn đang áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN theo mục này

   
  Báo quản trị |