công nhân việc kêt hôn được tiến hành ở nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #421777 16/04/2016

  NGOCZENDA

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  công nhân việc kêt hôn được tiến hành ở nước ngoài

  Cho em được hỏi  việc công nhận việc kết hôn được tiến hành ở nước ngoài theo pháp luật hiên nay  là như thế nào với ạ 

  Mong có thể giải đáp được thắc mắc và cho em xin một soostaif liệu liên quan đến vấn đề trên ạ :)

   

   
  3059 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #421911   19/04/2016

  thuhavnu
  thuhavnu

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:16/02/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 99
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 8 lần


  chào bạn câu hỏi của bạn mình xin góp ý như sau:

  công nhận việc kết hôn được tiến hành ở nước ngoài được quy định tại Ngị định số 24/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 

  Mục 3

  CÔNG NHẬN VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC

  GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI

  Điều 16. Điều kiện, hình thức công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

  1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.

  Trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam.

  2. Công nhận việc kết hôn quy định tại Khoản 1 Điều này được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn theo thủ tục quy định tại Điều 17 của Nghị định này.

  Điều 17. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ghi vào sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

  1. Sở Tư pháp, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài (sau đây gọi là ghi vào sổ việc kết hôn). Trường hợp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Sở Tư pháp, nơi đăng ký tạm trú của công dân Việt Nam, thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn.

  Cơ quan đại diện thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn của công dân Việt Nam cư trú tại nước tiếp nhận.

  2. Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn được lập thành 01 bộ, gồm các giấy tờ sau:

  a) Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn (theo mẫu quy định);

  b) Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

  c) Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

  d) Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu.

  Trường hợp công nhận việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  3. Hồ sơ ghi vào sổ việc kết hôn phải do một trong hai bên kết hôn nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

  4. Thời hạn giải quyết việc ghi vào sổ việc kết hôn là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 05 ngày làm việc.

  Trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản cho người có yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  5. Sau khi thực hiện ghi vào sổ việc kết hôn, Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho người yêu cầu Giấy xác nhận về việc đã ghi chú vào sổ các việc hộ tịch (theo mẫu quy định).


  Hoàng Thu Hà

  Cập nhật bởi thuhavnu ngày 19/04/2016 08:42:06 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #421919   19/04/2016

  NGOCZENDA
  NGOCZENDA

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em xin cảm ơn :)

   
  Báo quản trị |  
 • #422280   21/04/2016

  hoangchungyuly
  hoangchungyuly

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/04/2015
  Tổng số bài viết (37)
  Số điểm: 185
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn,

  Hiện nay, vấn đề công nhận việc kết hôn được tiến hành ở nước ngoài được quy định (từ điều 36 đến điều 40) nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình thì:

  1. Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài được công nhận tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện:

  - Việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài;

  - Vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; trường hợp có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam. (khoản 1 Điều 36 nghị định 126/2014/NĐ-CP)

  2. Trình tự, thủ tục (điều 37,38,39 nghị định 126/2014/NĐ-CP)

  - Một trong hai bên kết hôn nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan đại diện hoặc Sở Tư pháp có thẩm quyền.

  - Hồ sơ gồm:

  + Tờ khai ghi vào sổ việc kết hôn (theo mẫu);

  + Bản sao giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

  + Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế;

  + Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu. Trường hợp công nhận kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài mà trước đó công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thì phải nộp giấy xác nhận ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giái quyết ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  - Cơ quan giải quyết

  + Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

  + Sở tư pháp , nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam thực hiện ghi vào Sổ đăng ký kết hôn việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

  - Thời hạn giải quyết

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tư pháp hoặc Cơ quan đại diện nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

  - Trường hợp từ chối ghi vào sổ việc kết hôn: 

  + Việc kết hôn không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP.

  + Sử dụng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa để làm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, kết hôn, ghi vào sổ việc kết hôn.
  + Ủy ban nhân dân cấp xã không xin ý kiến Sở Tư pháp trước khi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và công dân Việt Nam không đủ điều kiện kết hôn vào thời điểm yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được xác nhận không đúng.

  Bạn có thể tham khảo thêm ở Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 (về điều kiện kết hôn...); Nghị định số 126/2014/NĐ-CP; Luật hộ tịch 2014; Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch.

  Trân trọng!

  Hoàng Chung

   

   

   

  _- "Sống là mình"-_Yulyhy_

   
  Báo quản trị |  
 • #422294   21/04/2016

  NGOCZENDA
  NGOCZENDA

  Sơ sinh

  Thừa Thiên Huế, Việt Nam
  Tham gia:13/04/2016
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  em cảm ơn :)

   
  Báo quản trị |