Công bố tài liệu chứng minh chủ quyền biển của Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #400362 24/09/2015

  Công bố tài liệu chứng minh chủ quyền biển của Việt Nam

  Các nguồn tư liệu đã được công bố từ trước tới nay gồm văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế. Trong đó, đáng chú ý là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản, gồm: Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908); Trung Quốc toàn đồ (xuất bản năm 1917), Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1919) và Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1933). Các atlas này là sản phẩm của chương trình thiết lập bản đồ bưu chính do nhà Thanh vạch ra vào năm 1906 và được Chính phủ Trung Hoa Dân quốc kế tục vào các năm sau đó. 

  Thêm một tư liệu đáng quan tâm nữa là bộ Atlas Universel do Philippe Vandermaelen (1795-1869), nhà địa lý học người Bỉ, người sáng lập Viện địa lý Hoàng gia Bỉ biên soạn, gồm 6 tập: Châu Âu (tập 1), Châu Á (tập 2), Bắc Mỹ (tập 3), Nam Mỹ (tập 4), Châu Phi (tập 5) và Châu Úc (tập 6), xuất bản tại Bruxelles (Bỉ) vào năm 1827

  Nguồn: Báo Dân trí
  .

   
  2857 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận