Có thể làm kế toán trưởng cho hai công ty hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #505688 27/10/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1243)
  Số điểm: 8075
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Có thể làm kế toán trưởng cho hai công ty hay không?

  Theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động 2012 về việc giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  “Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

  Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

  Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động được thực hiện theo quy định của Chính phủ.”


  Và tại Điều 54 Luật kế toán 2015 quy định:

  “Điều 54. Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng

  1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

  b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

  c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

  d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

  2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng phù hợp với từng loại đơn vị kế toán.

   Như vậy, không có quy định pháp luật nào cấm việc một người làm kế toán trưởng cho 2 công ty.

   
  1467 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #505860   28/10/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Nhưng nếu lợi ích của hai công ty đối lập với nhau thì lại khác, cái này còn phải dựa vào điều lệ của công ty quy định về tiêu chuẩn các chức danh, đặt biệt là những loại hình kinh doanh có điều kiện như ngân hàng, việc quản lý các chức danh sẽ vô cùng khắt khe.

   
  Báo quản trị |