Cơ sở nào để thanh toán tiền điện nước không có hóa đơn

Chủ đề   RSS   
 • #393191 21/07/2015

  Cơ sở nào để thanh toán tiền điện nước không có hóa đơn

  Công ty tôi hiện nay đang thuê văn phòng. Bên cho thuê không xuất được hóa đơn điện nước. Theo thông tư 96/2015 BTC đã bỏ bảng kê 02. Vậy cơ sở chứng từ nào để thanh toán tiền điện nước khi không có hóa đơn.

  Xin cảm ơn

   
  5631 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #393709   24/07/2015

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1151 lần


  Theo quy định mới thì bạn không cần phải làm mẫu 02 nữa mà làm theo hướng dẫn thôi

  2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. => phải có hóa đơn thuê nhà và trực tiếp thanh toán tiền điện

  b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh. => phải có hóa đơn tương ứng với tiền điện đã thanh toán thực tế

   
  Báo quản trị |