Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #418859 17/03/2016

  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp

  Chào các luật sư và các kế toán trưởng!

  Công ty sẽ đón các đoàn thanh tra kế hoạch đầu tư kiểm tra về đăng ký doanh nghiệp, thuế kiểm tra về thuế, lao động kiểm tra về lao động (ít kiểm tra), bảo hiểmkiểm tra về bảo hiểm (ít kiểm tra), công an, y tế kiểm tra về kinh doanh có điều kiện.

  Còn sổ kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán thì cơ quan nào kiểm tra nhỉ, em nghĩ thuế không kiểm tra được cái này đúng không, hay thuế kiểm tra được cái này?

  Em cám ơn trước 

   
  17659 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #418860   17/03/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán của doanh nghiệp là cơ quan nào ạ

  Chào các luật sư và các kế toán trưởng!

  Về sổ sách kế toán, chứng từ kế toán, tài khoản kế toán thì cơ quan nào kiểm tra nhỉ, em nghĩ thuế không kiểm tra được cái này đúng không, hay thuế kiểm tra được cái này? Em cám ơn trước 

   

   
  Báo quản trị |  
 • #418897   18/03/2016

  ta.luatsaoviet
  ta.luatsaoviet
  Top 100
  Male
  Lớp 6

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/12/2015
  Tổng số bài viết (625)
  Số điểm: 7879
  Cảm ơn: 88
  Được cảm ơn 297 lần


  Về vấn đề này, cơ quan thuế sẽ là người kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán bao gồm cả việc đối chiếu các hóa đơn, chứng từ cho đến bảng lương, bảo hiểm bạn nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #418949   18/03/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  ta.luatsaoviet viết:

  Về vấn đề này, cơ quan thuế sẽ là người kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán bao gồm cả việc đối chiếu các hóa đơn, chứng từ cho đến bảng lương, bảo hiểm bạn nhé.

  Nhưng căn cứ pháp lý là gì để nói "cơ quan thuế sẽ là người kiểm tra toàn bộ sổ sách kế toán bao gồm..." vật luật sư ơi

   
  Báo quản trị |  
 • #418991   18/03/2016

  Bạn xem Khoản 7 Điều 7 luật quản lý thuế

  Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

  1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

  2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

  3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

  4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

  6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

  8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

  9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #419004   18/03/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 150
  Male
  Lớp 8

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (524)
  Số điểm: 10450
  Cảm ơn: 187
  Được cảm ơn 61 lần


  LSTranTrongQui viết:

  Bạn xem Khoản 7 Điều 7 luật quản lý thuế

  Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

  1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

  2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

  3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

  4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

  6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

  8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

  9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

  Luật sư ơi, trong các khoản trên có khoản nào nói rằng cơ quan thuế được quyền kiểm tra sổ kế toán, chứng từ kế toán của doanh nghiệp đâu ạ (như thanh tra viên tài chính thì có thẩm quyền, còn cán bộ công chức thuế không phải là thanh tra viên tài chính, mà chỉ là thuộc cơ quan thuế thôi)

   
  Báo quản trị |  
 • #419145   21/03/2016

  Mickeycute viết:

   

  LSTranTrongQui viết:

   

  Bạn xem Khoản 7 Điều 7 luật quản lý thuế

  Điều 7. Nghĩa vụ của người nộp thuế

  1. Đăng ký thuế, sử dụng mã số thuế theo quy định của pháp luật.

  2. Khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

  3. Nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

  4. Chấp hành chế độ kế toán, thống kê và quản lý, sử dụng hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

  5. Ghi chép chính xác, trung thực, đầy đủ những hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, khấu trừ thuế và giao dịch phải kê khai thông tin về thuế.

  6. Lập và giao hoá đơn, chứng từ cho người mua theo đúng số lượng, chủng loại, giá trị thực thanh toán khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  7. Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

  8. Chấp hành quyết định, thông báo, yêu cầu của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

  9. Chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện thủ tục về thuế sai quy định.

   

   

  Luật sư ơi, trong các khoản trên có khoản nào nói rằng cơ quan thuế được quyền kiểm tra sổ kế toán, chứng từ kế toán của doanh nghiệp đâu ạ (như thanh tra viên tài chính thì có thẩm quyền, còn cán bộ công chức thuế không phải là thanh tra viên tài chính, mà chỉ là thuộc cơ quan thuế thôi)

  Chào bạn,

  Mục đích công ty phải lập sổ kế toán, chứng từ kế toán là để làm gì? Sau khi bạn trả lời đuợc câu hỏi và đối chiếu lại quy định trên sẽ thấy cơ sở.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |