có phải phản tố hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #424938 18/05/2016

  levietthanhlevietthanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  có phải phản tố hay không?

  theo các bạn đây có phải thuộc trường hợp phản tố hay không?

  Nguyên đơn trong vụ án ly hôn chỉ khởi kiện về vấn đề hôn nhân và con chung, còn vấn đề về tài sản chung và nợ chung không yêu tòa án giải quyết. Bây giờ bị đơn muốn Tòa án giải quyết luôn vấn đề nợ chung và tài sản chung thì có được coi là trường hợp phản tố hay không?

  Theo quan điểm của mình, thì đây không phải là phản tố. nhưng nếu không phải là phản tố, không phải yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan  thì thuộc trường hợp nào để tòa thực hiện các thủ tục thụ lý?

   
  10008 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424942   18/05/2016

  chào bạn.

  quan điểm của tôi trong trường hợp này đó là bị đơn đã đưa ra yêu cầu phản tố vì lý do sau;

  theo quy định tại Điều 176. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn

  1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của người khởi kiện, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

  2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

  b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

  c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính Xác và nhanh hơn.

  3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra Xét Xử sơ thẩm.

  trong trường hợp này nguyên đơn chỉ yêu cầu tòa án giải quyết hai vẫn đề là ly hôn và vẫn đề con cái. tuy nhiên bị đơn lại đưa ra yêu cầu là chia tài sản chung và các khoản nợ chung, như vậy yêu cầu của bị đơn là một yêu cầu mới trong cùng một vụ án. nằm trong quy định tại điểm C khoản 2 Điều 176. vì vậy đây là yêu cầu phản tố và bị đơn phải nộp khoản tiền tạm ứng án phí cho yêu cầu của mình. 

   

  >> Giang Nguyễn Văn<<

  sđt: 0944722520

   
  Báo quản trị |  
 • #425030   19/05/2016

  levietthanhlevietthanh
  levietthanhlevietthanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Theo quan điểm của mình thì đây không phải là phản tố bởi tại khoản 2 Điều 176, thì có 3 trường hợp được coi là phản tố, thể hiện tại điểm a, điểm b, điểm c. Đối với trường hợp bị đơn trong vụ án ly hôn yêu cầu chia tài sản thì không thể căn cứ vào điểm a và điểm b. Mình chỉ phân phân ở điểm c, nhưng phân tích kỹ thì cũng không thể làm căn cứ: tại điểm c quy định phải đảm bảo hai yêu tố là có sự liên quan và yếu tố thứ hai là nếu giải quyết trong cùng một vụ án thì sẽ giải quyết vụ án nhanh và chính xác hơn. mình đồng ý là yêu cầu chia tài sản của bị đơn rõ ràng là có liên quan, nhưng nếu có yêu cầu này mà vụ án ly hôn giải quyết nhanh hơn  và chính xác hơn thì là không chính xác.

   
  Báo quản trị |  
 • #425349   23/05/2016

  khanhxu123
  khanhxu123

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn! 

  Về vấn đề trên của bạn mình xin có ý kiến như sau:

  1. Vụ việc trên vẫn được coi là phản tố vì: :""Yêu cầu phản tố" là một quyền của người bị kiện

  (bị đơn) trong vụ án dân sự. Theo đó, người bị kiện được quyền "kiện
  ngược lại" người đã kiện mình, nếu việc "kiện ngược" đó đáp ứng được các
  quy định của pháp luật."

  Điều 12 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm” của Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự hướng dẫn củ thể như sau:

  1. Được coi là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lậpnếu yêu cầu đó độc lập, không cùng với yêu cầu mà nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập yêu cầu Toà án giải quyết.

  Ví dụ: Nguyên đơn A có đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn B phải trả lại tiền thuê nhà còn nợ của năm 2005 là năm triệu đồng. Bị đơn B có yêu cầu đòi nguyên đơn A phải thanh toán cho mình tiền sửa chữa nhà bị hư hỏng và tiền thuế sử dụng đất mà bị đơn đã nộp thay cho nguyên đơn là ba triệu đồng. Trường hợp này, yêu cầu của bị đơn B được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn A.

  2. Chỉ coi là ý kiến của bị đơn mà không phải là yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập nếu bị đơn có yêu cầu cùng với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập (như yêu cầu Toà án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập hoặc chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập).

  Ví dụ: Nguyên đơn C có đơn khởi kiện yêu cầu Toà án công nhận quyền sở hữu đối với một xe ô tô và buộc bị đơn D trả lại cho mình xe ô tô đó. Bị đơn D có yêu cầu Toà án không công nhận xe ô tô này thuộc sở hữu của C mà là của mình hoặc công nhận xe ô tô này thuộc sở hữu chung của C và D. Trường hợp này, yêu cầu của bị đơn D không được coi là yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn C.

  3. Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp bị đơn có nghĩa vụ đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nguyên đơn,người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập cũng có nghĩa vụ đối với bị đơn; do đó, bị đơn có yêu cầu Toà án giải quyết để bù trừ nghĩa vụ mà họ phải thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

  Ví dụ: Xem ví dụ 1 khoản 1 Điều này.

  4. Yêu cầu phản tố của bị đơn dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố lại đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và nếu yêu cầu đó được chấp nhận, thì loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vì không có căn cứ.

  Ví dụ: A có chiếc xe ô tô thuộc sở hữu riêng đã bán cho C, nhưng nói với con (B là con của A) là cho C thuê mỗi tháng năm triệu đồng. Sau đó A chết, B khởi kiện yêu cầu C phải thanh toán tiền thuê xe trong một năm qua là sáu mươi triệu đồng. C có yêu cầu phản tố yêu cầu Toà án công nhận quyền sở hữu xe ô tô và có tranh chấp. Nếu Toà án chấp nhận yêu cầu phản tố của C, thì dẫn đến không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của B đòi C thanh toán tiền thuê xe ô tô.

  5. Có sự liên quan giữa yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập là trường hợp hai yêu cầu này có mối quan hệ với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án, thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh chóng hơn.

  Ví dụ: Chị M khởi kiện yêu cầu anh N phải trợ cấp nuôi con P một tháng ba trăm ngàn đồng. Anh N có yêu cầu phản tố yêu cầu Toà án xác định P không phải là con của anh.-

  Tuy nhiên: trong trường hợp trên vì nhiều yếu tố khác nhau như việc xác minh, kê khai tài sản chung giữa hai người có thể gây mất thời gian và không đáp ứng được yêu cầu giải quyết ngay tại phiên tòa nên tòa án có thể quyết định tách thành hai vụ việc riêng biệt để giải quyết. Một là vụ việc giải quyết ly hôn, Hai là vụ việc tranh chấp về chia tài sản. Trên đây là ý kiến của tôi rất mong nhận được sự đóng góp của các ban!

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn khanhxu123 vì bài viết hữu ích
  nguyenquyvks@gmail.com (28/12/2018)
 • #425374   23/05/2016

  levietthanhlevietthanh
  levietthanhlevietthanh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2016
  Tổng số bài viết (7)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào bạn khanhxumình xin có ý kiến về ý kiến của bạn như sau:

  thứ nhất: bạn có đưa ra quan điểm của bạn là yêu cầu chia tài sản của bị đơn là yêu cầu phản tố, nhưng bạn chỉ đưa ra lập luận một cách ngắn gọn và không có ý rõ ràng. bạn đưa ra căn cứ pháp luật nhưng không chịu phân tích tại sao trường hợp đó phải dùng căn cứ đó là đúng.

  Thứ hai: bạn có chốt lại là do yêu cầu đó không giải quyết được tại phiên  toà, nên có thể tách ra giải quyết trong vụ khác. trong đó, trường hợp mình nêu ra là yêu cầu này trong giai đoạn chuẩn bị xét xử chứ không phải tại phiên toà. Mình cũng xin nói thêm, đối với yêu cầu phản tổ, hay yêu cầu độc lập, khi đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử thì Toà án không thụ lý những yêu cầu đó nữa, đương nhiên tại phiên toà thì các đương sự sẽ không có quyền yêu cầu. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levietthanhlevietthanh vì bài viết hữu ích
  nguyenquyvks@gmail.com (28/12/2018)