Có được xây dựng cống trên đất trồng cây lâu năm?

Chủ đề   RSS   
 • #500398 23/08/2018

  Mydung0407
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/07/2018
  Tổng số bài viết (176)
  Số điểm: 1045
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 16 lần


  Có được xây dựng cống trên đất trồng cây lâu năm?

  Căn cứ theo khoản 1 Điều 170 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích. Như vậy, cần xác định việc xây dựng đường cống đó có phải vì mục đích phục vụ cho hoạt động trồng cây lâu năm không ? 

  Nếu đúng thì người sử dụng đất đó vẫn đáp ứng quy định sử dụng đất đúng mục đích, nếu không thì sẽ bị xử phạt hành chính và khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP:

  “ 2. Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp thì hình thức và mức xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

  b) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

  c) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này;

  b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.” 

   
  1519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận