Có được phụ trách kế toán không?

Chủ đề   RSS   
  • #474502 14/11/2017

    Có được phụ trách kế toán không?

    tôi hợp đồng kế toán viên đại học từ năm 2015.Đến 2017 tôi trúng tuyển kê toán viên ngạch thạc sỹ.Tôi phải thực hiện chế độ tập sự 1 năm.Đến tháng 2 năm 2018 tôi hết chế độ tập sự.vậy tôi xin hỏi luật sư là từ tháng 3/2018 tôi có được bổ nhiệm làm phụ trách kế toán của đơn vị không.Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiêp ngân sách nhà nước đảm bảo toàn phầm.Mong nhận 

     
    1149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận