Có được kéo dài thời gian khấu hao tài sản cố định?

Chủ đề   RSS   
 • #499668 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1263)
  Số điểm: 8175
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 163 lần


  Có được kéo dài thời gian khấu hao tài sản cố định?

  Công ty có một số Tài sản cố định là xe cơ giới vận hành trong nội bộ doanh nghiệp (xe ủi, xe nâng,..) với tổng giá trị khoảng 890 triệu đồng, đơn vị khai báo khấu hao từ năm 2013 - 2020. Hiện tại đơn vị đã khấu hao được 3 năm (2013, 2014, 2015) với tổng giá trị đã khấu hao được 370 triệu đồng. Nhưng sau khi thanh tra cơ quan thuế đã loại bỏ chi phí khấu hao trên với lý do chưa chứng minh đầy đủ được quyền sở hữu của đơn vị về tài sản trên (vì đơn vị chỉ lưu hành nội bộ trong nhà xưởng của doanh nghiệp nên ko đăng ký cấp biển số xe theo quy định). Sang 2017 đơn vị đã đăng ký cấp biển số theo đúng thủ tục và được tiếp tục khấu hao với các tài sản trên. Vậy cho chúng tôi hỏi công ty chúng tôi có được phép kéo dài thời gian khấu hao thêm 3 năm từ 2020 đến 2023 không? và có được tăng lại phần giá trị tài sản đã loại qua thanh tra hay không? và vấn đề này có được quy định tại văn bản hay thông tư nào không?

   
  2047 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499695   15/08/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Về trường hợp trên thì hiện tại các văn bản pháp quy không có nêu đến cách xử lý nên ban Hỗ trợ cũng không thể đưa ra khẳng định về cách giải quyết; tuy nhiên trước đây thì Tổng cục thuế đã có trả lời 1 trường hợp như sau tại Công văn 958/TCT-CS về khấu hao tài sản cố định do Tổng cục Thuế ban hành

  "Đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để xác lập quyền sở hữu của mình đối với các tài sản này theo quy định của pháp luật liên quan. Sau khi xác lập quyền sở hữu hợp pháp, các tài sản này phải được xác định nguyên giá theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì mới có thể đưa vào trích khấu hao theo quy định hiện hành."

  Nếu theo như câu trả lời này thì có thể hiểu rằng trong trường hợp xe không có đăng ký sở hữu thì thời gian không có đăng ký sở hữu sẽ không được trích khấu hao; tuy nhiên thời gian trích khấu hao sẽ được tính bắt đầu từ khi có xác lập quyền sở hữu hợp pháp (đăng ký biển số). Theo đó, trong trường hợp này thì chiếc xe sẽ được bắt đầu trích khấu hao từ 2017 chứ không phải là 2013. Và như thế thì nêu trích khấu hao 7 năm thì thời gian trích khấu hao sẽ là 2017 - 2024.

  (Cần lưu ý là nếu 2017 công ty mới đăng ký thì số tiền trích khấu hao trong năm 2016 cũng sẽ không được trích khấu hao - với cùng lý do như 3 năm 2013, 2014, 2015; công ty cũng phải điều chỉnh lại chi phí trong năm 2016 như 3 năm trước).

   
  Báo quản trị |