Có được đăng ký giảm trừ cho em đang học đại học không?

Chủ đề   RSS   
 • #506091 30/10/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1183)
  Số điểm: 11855
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 168 lần


  Có được đăng ký giảm trừ cho em đang học đại học không?

  Nhân viên A đang làm tại công ty, có thu nhập trên 10 triệu / tháng nộp hồ sơ người phụ thuộc là em ruột 19 tuổi, đang học đại học. Người em này không khuyết tật và không có thu nhập hàng tháng. Vậy có được tính là người phụ thuộc được không?

   

   

   
  3901 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #506092   30/10/2018

  huynhthu95
  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1183)
  Số điểm: 11855
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 168 lần


  Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC:

  "Điều 9. Các khoản giảm trừ

  ...

  1. Giảm trừ gia cảnh

  ...

  d) Người phụ thuộc bao gồm:

  ...

  d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này bao gồm:

  d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế."

  ...

  đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

  đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

  đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng."

  Theo đó, người em vẫn còn cha, mẹ nuôi dưỡng, không bị khuyết tật thì mặc dù không có thu nhập thì vẫn không được đăng ký người phụ thuộc để được giảm thuế.

   
  Báo quản trị |