Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cồ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần không?

Chủ đề   RSS   
  • #504600 13/10/2018

    Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cồ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần không?

    Thưa Luật sư, cho tôi hỏi là : Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ đông sở hữu cồ phần ưu đãi cổ tức có quyền giữ các chức danh quản lý trong công ty cổ phần không.Vì sao? mong nhận phản hồi sớm. Tôi cảm ơn!

     
    1409 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận