Cổ đông sáng lâp công ty cổ phần có quyền và trách nhiêm như thê nào?

Chủ đề   RSS   
 • #4300 10/11/2009

  biyeu

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:29/10/2009
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cổ đông sáng lâp công ty cổ phần có quyền và trách nhiêm như thê nào?

  Nếu em là cổ đông sáng lâp công ty cổ phần thì quyền và trách nhiêm của em như thế nào, nếu xảy ra rủi ro,công ty phá sản và nợ nần thì trách nhiệm của em như thế nào, có phải tính theo số vốn điều lệ em cam kết góp không.
  Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen ngày 21/04/2010 05:32:04 PM
   
  7474 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #4301   10/11/2009

  nnsang
  nnsang

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2009
  Tổng số bài viết (17)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

  Chào bạn,

  Về câu hỏi của bạn, tôi có ý kiến như sau: 

  Theo quy định tại khoản 11 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2005, Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần. Như vậy, quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập sẽ gắn liền với loại cổ phần mà họ sở hữu. Ví dụ, quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 79, 80 Luật doanh nghiệp... Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

  Trân trọng,
  Nguyễn Ngọc Sang
  Công ty Luật LOGOS
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: