Cơ chế thỏa thuận với doanh nghiệp về giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

Chủ đề   RSS   
 • #403080 19/10/2015

  LSNgochoanggia

  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:09/09/2015
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cơ chế thỏa thuận với doanh nghiệp về giá bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

  Em có một vấn đề nhờ các chuyên gia giúp đỡ!

  Khi nhà nước thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp thực hiện dự án khu đô thị (dư án do Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận) thì việc đền bù được thực hiện như nào? Người dân có được thực hiện việc thỏa thuận về giá bồi thường với doanh nghiệp không? Nếu có thì quy đinh như thế nào ạ?

  Em cảm ơn!

   
  9660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #403395   21/10/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Điều 32. Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

  1. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm: Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất thu hồi để thực hiện dự án đầu tư, chi phí bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản chi phí khác.

  Việc xác định tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án được quy định như sau:

  a) Kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào kinh phí thực hiện dự án đầu tư;

  b) Bộ, ngành có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội; chấp thuận, quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ nhưng do Bộ, ngành thực hiện và các dự án do Bộ, ngành làm chủđầu tư;

  c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;

  d) Trường hợp chủ đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì có trách nhiệm bảo đảm kinh phí thực hiện các dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này.

  Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Nghĩa là phải do cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi chứ không phải thỏa thận nhà nào bao nhiêu thì trả bấy nhiêu bạn nhé.

  Tuy nhiên trên thực tế để đẩy nha tiến trình thu hồi đất thì các DN lại đi thỏa thuận giá khác với NSDĐ có thể là giá cao hơn để họ dọn đi lẹ.

   
  Báo quản trị |