Chuyển lương công chức

Chủ đề   RSS   
 • #396497 16/08/2015

  minhvan1980ly

  Sơ sinh

  Yên Bái, Việt Nam
  Tham gia:16/08/2015
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chuyển lương công chức

  Năm 2002 sau khi tốt nghiệp trung cấp kế toán tôi bắt đầu đi làm ở một công ty nhà nước hoạt động công ích (là công ty đường bộ) hưởng lương của hệ trung cấp với bậc lương 21/12; hệ số lương 1,46 theo bảng lương viên chức chuyên môn thừa hành phục vụ ở doanh nghiệp.

  Từ năm 2004 tôi được xếp lương cũ sang lương mới với bậc lương 2/12, hệ số lương 1,99 theo (nghị định 205 ngày 14/12/2004 của chính phủ). Đến năm 2014 tôi được tăng lương thường xuyên lên bậc 6/12.

  Đến tháng 8 năm 2014, sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính, tôi được chuyển ngạch lương sang hưởng lương bậc đại học với bậc lương 3/8; hệ số lương 2,96 (theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ ở các công ty nhà nước với chức vụ cán bộ thống kê hạt quản lý đường bộ thuộc công ty quản lý đường bộ là công ty nhà nước.

  Đến tháng 8 năm 2015 tôi dự thi công chức kế toán tài chính uỷ ban nhân dân xã và đã được trúng tuyển rồi được chuyển công tác sang làm kế toán uỷ ban nhân dân xã.

  Vậy tôi xin hỏi khi được chuyển công tác sang công chức cấp xã thì tôi có được chuyển hưởng lương bậc 3 sang chức vụ công tác mới hay không? Nếu không được chuyển thì chế độ lương của tôi sẽ được sắp xếp  như thế nào? Những điều đó được qui định trong công văn

   

  Hay nghị định nào của nhà nước?

   
  3546 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #397468   24/08/2015

  harylupl
  harylupl
  Top 200
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2015
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 2497
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 82 lần


  Bạn có thể xem lại như thế này, thời gian bạn làm trong công ty nhà nước và chuyển qua làm công chức là hai khoản thời gian khác nhau và hai vị trí khác nhau.

  Nên bây giờ bạn vào làm công chức thì bậc lương có thể được xếp theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

  Điều 11. Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

  1. Đối với trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

  a) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống:

  Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

  b) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương:

  Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm:

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  - Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

  - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  c) Trường hợp bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

  Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định. Hồ sơ bao gồm:

  - Bản sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

  - Bản chụp các quyết định xếp lương của cơ quan có thẩm quyền;

  - Bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

  2. Đối với trường hợp chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định:

  Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức phải có dự kiến phương án xếp ngạch, bậc lương cụ thể đối với từng trường hợp và có văn bản kèm theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận của từng trường hợp, đề nghị Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương thống nhất ý kiến trước khi thực hiện.

  3. Thời hạn Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương trả lời đề nghị xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp quy định tại các điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 điều này thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này.

   

   
  Báo quản trị |