Chứng nhận tài sản gắn liền với đất

Chủ đề   RSS   
 • #531654 28/10/2019

  hungdaihieu

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2019
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chứng nhận tài sản gắn liền với đất

  Xin hỏi trường hợp đất thuê trả tiền hàng năm, mục đích: Đất sản xuất vật liệu xây dựng làm đồ gốm (Khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường) có được chứng nhận tài sản trên đất hay không?

   
  484 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #531663   28/10/2019

  thuychichu
  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1326)
  Số điểm: 11775
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 267 lần


  Trường hợp này muốn xác định có được chứng nhận tài sản trên đất hay không anh phải xác định cụ thể tài sản này thực hiện cho mục đích gì và khi xây dựng có được chính quyền cho phép hay không, nếu tài sản phục vụ cho việc sản xuất và khi xây dựng được cấp phép hoặc được cho phép thì đương nhiên tổ chức có thể làm thủ tục để xin công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

  Ngoài ra, theo Điều 35 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

  1. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;
  2. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;
  3. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  4. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  5. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
  6. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này;7. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép
  ."

  Như vậy, nếu anh không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 35 thì có thể được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất.

   

   
  Báo quản trị |