Chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 có được đấu giá quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #524545 31/07/2019

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (111)
  Số điểm: 2745
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 27 lần


  Chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 có được đấu giá quyền sử dụng đất

  Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất có cần bắc buộc phái nêu chi tiết xây dựng 1/500 không. và có thể tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất dịch vụ du lịch khi chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 dù đã có quy hoạch tổng thể 1/5000 không. Theo thông tư liên tịch số 14/2015 ngày 04/04/2015 thì nội dung của quyết định đấu giá sử dụng đất có nêu quy hoạch chi tiết 1/500.

   
  2802 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangleminh111 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524588   31/07/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1243)
  Số điểm: 8075
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp ban hành thì căn cứ phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được phê duyệt, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

  Và trong Hồ sơ thửa đất đấu giá theo quy định thì phải có các giấy tờ:

  - Tờ trình và dự thảo quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

  - Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền;

  - Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

  - Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính;

  - Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

  Như vậy, phải có quy hoạch chi tiết để thực hiện quyết định đấu giá.

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/08/2019) lienlion (19/03/2020)