Chồng có phải hỏi ý kiến vợ khi đến nhà dẫn con đi chơi sau ly hôn không?

Chủ đề   RSS   
 • #551894 15/07/2020

  Chồng có phải hỏi ý kiến vợ khi đến nhà dẫn con đi chơi sau ly hôn không?

  Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cụ thể 

  Điều 82 quy định về nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau:

  "1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

  ....

  3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

  Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó"

  Căn cứ quy định trên cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

  Như vậy, việc thăm nom, chăm sóc con sau khi ly hôn của chồng là nhu cầu tự nhiên, chính đáng, của chồng nên được pháp luật bảo vệ và không ai có quyền ngăn cản. Điều này cũng là để đảm bảo sự phát triển tốt nhất cho trẻ nhỏ được chăm sóc giáo dục gắn bó tình cảm với cả cha và mẹ. Do đó nếu chồng không lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người vợ nên tạo điều kiện cho chồng được gặp con. Khi muốn đến gặp con thì chồng phải liên hệ trước với vợ.

   Tuy nhiên, nếu nhận thấy việc chồng gặp con ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con, thì vợ hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của chồng.

   

   
  783 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận