DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Cho NLĐ làm việc tại nhà để phòng dịch Covid-19 trả lương ra sao?

Bộ luật lao động 2012 quy định những trường hợp sau, NSDLĐ được phép thay đổi tiền lương của NLĐ:

1. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động (Điều 31 BLLĐ)

Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Cho NLĐ làm việc tại nhà để phòng dịch Covid-19 trả lương ra sao?

Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động (Điều 35 BLLĐ)

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
 
Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
 
Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 447/QĐ-TTg về việc công bố dịch COVID-19, như vậy trong trường hợp này nếu NSDLĐ cho NLĐ làm việc tại nhà và có sự thay đổi về lượng hoặc loại, vị trí công việc thì có thể áp dụng quy định tại trường hợp 01 trên để trả lương cho NLĐ.

Trường hợp có thỏa thuận về việc điều chuyển qua công việc khác thì phải tiến hành sửa đổi HĐLĐ theo quy định
  •  3609
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…