Chính sách thuế thực hiện khuyến mãi, hỗ trợ của DN

Chủ đề   RSS   
 • #455082 29/05/2017

  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Chính sách thuế thực hiện khuyến mãi, hỗ trợ của DN

  Căn cứ CV 2179/TCT-CS ngày 24 tháng 05 năm 2017 là một ví dụ về chính sách thuế cho hàng khuyến mại giảm giá, tặng kèm. Mọi người tham khảo.

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 2179/TCT-CS
  V/v: chính sách thuế.

  Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017

   

  Kính gửi: Cục Thuế TP Cần Thơ.

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 36/CT-TTr ngày 15/02/2017 của Cục Thuế TP Cần Thơ về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về giá tính thuế: “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.”

  Tại khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế: “5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

  Một số hình thức khuyến mãi cụ thể được thực hiện như sau:

  a) Đối với hình thức khuyến mãi đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

  ...

  b) Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

  ...

  c) Đối với các hình thức khuyến mãi bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.”

  Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH TOYOTA Ninh Kiều thực hiện khuyến mãi bằng hình thức tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ và bán xe ô tô có giảm giá bằng cách bán hàng với giá thấp hơn giá bán trước đó cho khách hàng vượt thời gian theo chương trình khuyến mại đã thông báo hoặc chương trình khuyến mãi không thông báo, đăng ký với Sở Công thương TP Cần Thơ (kể cả trường hợp khuyến mãi hộ, khuyến mãi theo ủy quyền thông qua nhà phân phối hoặc đại lý, đơn vị bán hàng...) thì Công ty phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Cần Thơ được biết./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Vụ PC- BTC;
  - Vụ PC, KK&KTT - TCT;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Lưu: VT, CS (3).

  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  Lưu Đức Huy

   

  Cập nhật bởi bluesky1984 ngày 29/05/2017 10:46:54 CH
   
  2176 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận