Chiết khấu mua hàng được hưởng

Chủ đề   RSS   
 • #108487 07/06/2011

  viminhthuy

  Female
  Chồi

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Chiết khấu mua hàng được hưởng

  Luật sư cho e hỏi

  Bên Em hoạt động thương mại, khi mua hàng thì được hưởng chiết khấu mua hàng. Có đơn vị đòi hóa đơn cho khoản chiết khấu đó, có đơn vị không. Thế bên em chỉ viết cho các bên đòi HD chiết khấu hay phải viết tất cả hóa đơn chiết khấu cho tất cả các khoản CK được hưởng.
   
   
  36895 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn viminhthuy vì bài viết hữu ích
  dunggoichoanua (16/10/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #108493   07/06/2011

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Bạn phải viết tất cả các hóa đơn chiết khấu để công ty bạn không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trên khoản chiết khấu.
   
  Báo quản trị |  
 • #108546   07/06/2011

  viminhthuy
  viminhthuy

  Female
  Chồi

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  LS cho e hỏi.Bên e đã nhận ck và giảm trừ CK với Người bán từ các tháng trước nhưng chưa viết hóa đơn.Sang tháng này e viết hóa đơn thì có được không ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #108595   07/06/2011

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Bạn bán hàng từ các tháng trước bây giờ mới ra hóa đơn là sai luật thuế, sổ sách chứng từ hàng hóa mua bán sai lệch, bạn có thể bị xem là xuất hóa đơn khống
   
  Báo quản trị |  
 • #108625   07/06/2011

  viminhthuy
  viminhthuy

  Female
  Chồi

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Không phải bán hàng mà là phần chiết khấu bán hàng, làm giảm trừ thanh toán từ tháng trước nhưng chưa viết hóa đơn a?

  LS cho em hỏi tiền chiết khấu bên e đã giảm trừ thanh toán vào các tháng trước nhưng chưa viết hóa đơn như vâ%3ḅy viết vào các tháng sau đó có được không ạ?

  1.Em hỏi với những hóa đơn chiết khấu nhưng không phản ảnh thuế thì có hợp lý không?

  2.ĐỐi với đầu vào không có HD, hoặc HD thông thường thì viết hóa đơn chiết khấu phải phản ảnh thuế như thế nào?

  3.Đã viết hóa đơn CK nhưng không có thuế và không kê khai trên tờ khai thuế thì có hợp lý không ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #108843   08/06/2011

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Tôi không hiểu bạn bạn viết hóa đơn chiết khấu là hóa đơn gì mà chỉ làm giảm thanh toán, không có hàng hóa, không có thuế, bạn nói rỏ hơn
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
  dunggoichoanua (16/10/2012)
 • #108972   09/06/2011

  toan_tran
  toan_tran

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:27/05/2011
  Tổng số bài viết (24)
  Số điểm: 225
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Nếu không ghi trên hóa đơn phần chiết khấu thì số tiền trên hóa đơn bạn chỉ ghi số phải trả (đã trừ đi số chiết khấu).
  Có thể bán hàng tháng trước, xuất hóa đơn vào tháng sau nếu bạn ghi nhận doanh thu ở tháng xuất hóa đơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #109195   09/06/2011

  viminhthuy
  viminhthuy

  Female
  Chồi

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2010
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 1140
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 1 lần


  Bên e là bên mua hàng, được hưởng chiết khấu thanh toán, nhưng người bán yêu cầu viết hóa đơn cho khoản chiết khấu đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #109285   10/06/2011

  LS_NgDinhHung
  LS_NgDinhHung
  Top 25
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/04/2008
  Tổng số bài viết (2095)
  Số điểm: 11183
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 723 lần
  Lawyer

  Nếu lúc mua hàng có hóa đơn của bên bán , khi nhân chiết kháu bạn xuất hóa đơn chiết khấu không có gì sai.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn LS_NgDinhHung vì bài viết hữu ích
  hanina (24/10/2011)
 • #142904   26/10/2011

  da.nguyen
  da.nguyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/10/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Về vấn đề chiết khấu như được nêu ở trên, tôi xin được nêu ra một số quan điểm như sau:

  - Tại điểm 2.5, mục IV, phần B của Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định “Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT. Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm giá”.

  Như vậy, nếu việc giảm giá căn cứ vào số lượng hay doanh số đạt được, thì người bán phải thể hiện điều chỉnh giảm trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Như vậy bên  mua sẽ không phải xuất hóa đơn gì liên quan đến việc giảm giá này. Tuy nhiên, nếu hệ thống phần mềm quản lý nội bộ của doanh nghiệp đang gặp rất nhiều trở ngại và khó khăn trong việc phản ánh các khoản giảm giá/ chiết khấu này trên hóa đơn GTGT theo đúng quy định trên thì doanh nghiệp gửi CV xin cơ quan thuế địa phương cho phép phát hành hóa đơn GTGT điều chỉnh riêng theo hướng dẫn tại CV số 1447/TCT-DNL ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Tổng Cục Thuế trước khi áp dụng.

  - Nếu trong trường hợp chiết khấu thanh toán bằng tiền, khi nhận khoản chiết khấu này thì bên bán và bên mua phải lập phiếu thu và phiếu chi tương ứng. Không lập hóa đơn GTGT trong trường hợp này. Nhưng khoản chiết khấu thanh toán này bị xem là chi phí A&P và khống chế ở mức 10% tổng chi phí hợp lý phát sinh trong kỳ.

   
  Báo quản trị |  
 • #146868   10/11/2011

  Huynhmandat
  Huynhmandat

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/07/2008
  Tổng số bài viết (49)
  Số điểm: 363
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Đồng ý với bài viết của bạn Da_nguyen:
  Trong thực tế khi đi mua hàng có hai hình thức chiếu khấu:

  - Chiết khấu thương mại: do mua hàng với số lượng nhiều... được đơn vị bán hàng chiết khấu, giá  bán ghi trên hóa đơn là giá đã chiết khấu, việc thực hiện ghi nhận trên hóa đơn có thể thực hiện theo từng lần bán hàng - xuất hóa đơn, hay ghi nhận sau một khoản thời gian mua hàng - trên hóa đơn này cần ghi rõ  chiết khấu chocho các hóa đơn số:..... ngày...../.../......

  - Chiết khấu thanh toán: được đơn vị bán chiết khấu do thanh toán sớm, thanh toán trước hạn. phần nay được ghi nhận trên chứng từ thanh toán của bên bán (cụ thể là phiếu thu, phiếu chi, hoặc ủy nhiệm chi)

  Đối với công tác kế toán:
  - Chiết khấu thanh toán được ghi nhận giảm trị giá hàng nhập kho (căn cứ theo trị giá hóa đơn).
  - Chiết khấu thanh toán được ghi nhận vào thu nhập.

  Tất cả các khoản chiết khấu được nhận khi mua hàng đều làm tăng lợi nhuận của công ty (giảm trị giá hàng nhập kho - hoặc tăng thu nhâp) nên công ty đương nhiên phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp khi có lợi nhuận (bao gồm cả khoản lợi nhuận do khoản chiết khấu này mang lại)
   
  Báo quản trị |  
 • #195213   20/06/2012

  LS xin cho e hỏi:

  Bên cty e dùng điện thoại. khi viết hóa đơn cho bên em, nhân viên bưu điện viết

  Tiền hàng: 181.818 VAT: 18.182. Tổng tiền thanh toán: 200.000đ. Nhưng đến cuối hóa đơn nhân viên bưu điện viết thêm: Chiết khấu tháng 3 số tiền là: 4.878đ. Thực thu: 195.122.

  Như vậy khi hạch toán chi phí, cty e trừ 4.878 khỏi hóa đơn thì phần VAT giữ nguyên là 18.182 hay giảm theo tỷ lệ?

   
  Báo quản trị |  
 • #246766   04/03/2013

  ohsawa
  ohsawa

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  LS cho em hỏi, bên em mua bán mặt hàng sữa của Abbott, hàng tháng được nhận hoa hồng và chiết khấu thanh toán từ bên Abbott. Họ bắt cty em xuất hóa đơn GTGT mới chuyển khoản. Về phần hoa hồng được hưởng thì xuất HĐ GTGT chịu 10% thuế là đúng rùi, nhưng phần chiết khấu thanh toán được hưởng thì họ cũng bắt công ty em xuất hóa đơn GTGT luôn, ở mục VAT trên HĐ thì không chịu thuế chỉ để dấu " / "  ( họ có gửi hóa đơn mẫu của mấy chỗ khác cho bên em xuất y như vậy ) em thấy cũng hợp lý nên phần CKTT em cũng xuất HĐ GTGT luôn, trên tờ khai hàng tháng em kê CKTT ở mục HHDV không chịu VAT, giờ cơ quan thuế họ gửi thông báo yêu cầu giải trình việc này, thật ra nếu em k xuất HĐ thì cty k được Abbott chuyển khoản phần CKTT, nếu xuất HĐ thì em k tìm được văn bản cho việc này. Mong LS tư vấn giúp em nên giải trình thế nào với bên thuế cho hợp lý ạ?

  Em định giải trình về khoản CKTT rằng bên Abbott bắt buột phải có HĐơn mới chịu CK cho cty em, và em hạch toán vô 515 cuối kỳ cũng là khoản doanh thu để xác định thuế TNDN thôi, nếu k xuất HĐ thì k được hưởng phần tiền này => thuế TNDN cũng ảnh hưởng giảm theo. LS cho em ý kiến ạ !

  Cập nhật bởi ohsawa ngày 04/03/2013 12:44:19 CH
   
  Báo quản trị |