Chia thừa kế thế nào đây? - Luật dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #301293 07/12/2013

  Chia thừa kế thế nào đây? - Luật dân sự

  Tình huống: Ông A và bà B là vợ chồng, có với nhau 3 người con chung là anh C, anh D và anh E (cả 3 ngu)ười đều đã thành niên). Anh C lấy vợ là chị F, có 2 người con chung là G và H; anh D lấy vợ là chị K, có 1 con chung là L.
  Chia di sản trong các trường hợp riêng biệt. Di sản ở mỗi trường hợp đều là 200 triệu đồng.
  a, Ông A chết để lại di chúc cho H hưởng 1/2 di sản, truất quyền thứa kế của E. D từ chối nhận di sản.

  b, C chết để lại di chúc cho G và H mỗi người được hưởng 100 triệu đồng.
  c, Anh D chết đột ngột không để lại di chúc.
  d, Bà B chết để lại di chúc cho C 30 triệu đồng, truất quyền thừa kế của E, C chết trước B (không chia di sản của C)
   
  1960 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #301316   08/12/2013

  tvthlu
  tvthlu

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/02/2012
  Tổng số bài viết (91)
  Số điểm: 951
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 44 lần


  Chào bạn!

  Đây chắc hẳn là một bài tập cá nhân!

  Mình có một số trình bày như sau về bài tập của bạn:

  a, Ông A chết để lại di chúc cho H hưởng 1/2 di sản, truất quyền thứa kế của E. D từ chối nhận di sản. ( B, D, C, D, E, H còn sống)

   Đặt A = 200 triệu.

  Di sản của bà B theo điều 669 BLDS= 2/3 x A/4 = A/6

  Di sản của H theo di chúc = (A – A/6) x 1/2 = 5A/12

  Theo điều 676 BLDS, Di sản còn lại chia theo pháp luật của B = C = 5A/12 x 1/2  = 5A/24

  Tổng di sản của B khi chia thừa kế: 5A/24 + A/6 = 3A/8

  b, C chết để lại di chúc cho G và H mỗi người được hưởng 100 triệu đồng (Giả sử: A, B, G, H, F còn sống; và H, G đã thành niên, có khả năng lao động)

  Đặt C = 200 triệu

  Theo điều 669 BLDS, di sản của A = B = F = 2/3 x C/5 = 2C/15

  Di sản của G = H = (C - 2C/15 x 3) x 1/2 = 3C/10
  c, Anh D chết đột ngột không để lại di chúc. (A, B, K, L còn sống)

  Đặt D = 200 triệu

  Theo điều 676 BLDS: di sản của A = B = K = L = D/4

  d, Bà B chết để lại di chúc cho C 30 triệu đồng, truất quyền thừa kế của E, C chết trước B (không chia di sản của C)

  Đặt B = 200 triệu

  Theo  Điều 677 BLDS, di sản của C chia cho G và H.

  Theo điều 669 BLDS, di sản của A = 2/3B x 1/4 = B/6. (1)

  Theo điều 676 BLDS, di sản còn lại chia theo pháp luật của A = C =D = E = (5B/6 – 30 triệu) x 1/4. (2)

  Vì E bị truất quyền thừa kế, nên phần di sản của E sẽ chia đều cho A = C = D = (5B/6 – 30 triệu) x 1/4 x 1/3. (3)

  Vậy Tổng di sản của A = (1) + (2) + (3) = 4B/9 – 10 triệu

  Tổng di sản của C = 30 triệu + (2) + (3) = 5B/18 + 20 triệu

  Tổng di sản của D = (2) + (3) = 5B/18 – 10 triệu

   

  Chúc bạn hoàn thành tốt!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tvthlu vì bài viết hữu ích
  cnly4 (08/12/2013)