Chia sẽ _ Danh mục ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định

Chủ đề   RSS   
 • #59525 03/09/2010

  vanducnam

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2010
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 1303
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 24 lần


  Chia sẽ _ Danh mục ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định

  #ff0000;">hi vọng tài liệu này hữu ích cho mọi người

  Danh mục ngành, nghề đòi hỏi vốn pháp định

  TT

  Ngành nghề

  Văn bản pháp luật

  Tóm tắt nội dung

  Nhận xét, kiến nghị

  1

  Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

  Luật người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài – Đ.8(2)

  107/2007/ND-CP – Đ.3

  - Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng (là một điều kiện để được cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài)

  - Ngoài ra, còn phải ký quỹ 1 tỷ đồng.

  Đ10(1) - vốn pháp định + GCN ĐKKD là một trong những điều kiện để được cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên có 2 vấn đề chưa rõ:

  + Khi ĐKKD thì có cần phải có xác nhận về vốn pháp định chưa?

  + Hồ sơ, trình tự, thủ tục, hình thức xác nhận vốn pháp định là chưa rõ; biện pháp để duy trì đủ mức vốn pháp định trong quá trình hoạt động = ?

  2

  Trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề (có vốn đầu tư nước ngoài)

  Luật dạy nghề - Đ.52

  - Yêu cầu trong hồ sơ thành lập có văn bản chứng nhận của ngân hàng về vốn điều lệ

  Trong hồ sơ Cấp GCN đầu tư, có yêu cầu là có văn bản chứng nhận của ngân hàng về vốn điều lệ. Do đó, có thể hiểu đây không phải là yêu cầu về vốn pháp định.

  Tuy nhiên, yêu cầu này không rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác nhận và mục đích của việc xác nhận vốn điều lệ này.

  3

  Sản xuất phim

  - Luật điện ảnh – Đ.14

  - NĐ 96/2007/NĐ-CP – Đ.11

  - Có vốn pháp định là 1 tỷ (để được cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim)

  Theo Đ.14 Luật điện ảnh thì GCN đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim được coi là một trong những điều kiện, ngoài các điều kiện theo quy định của LDN, để thành lập doanh nghiệp này. Điều này có nghĩa là GCN đủ điều kiện đươc cấp trước khi ĐKKD.

  Khi doanh nghiệp chưa được thành lập, thì GCN đủ điều kiện này sẽ cấp cho ai? Trình tự, thủ tục, hình thức xác nhận vốn pháp định là chưa rõ.

  4

  Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

  - NĐ 104/2007/NĐ-CP – Đ.13

  - Có vốn pháp định là 2 tỷ và coi như là một điều kiện kinh doanh.

  Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ > vốn pháp định

  - Xác nhận về vốn là một loại giấy tờ trong hồ sơ ĐKKD.

  - Hình thức xác nhận về vốn pháp định có được quy định trong NĐ – Đ.16

  5

  Kinh doanh bất động sản

  Luật kinh doanh bất động sản – Đ.8

  TT 36/2006/TT-BTC

  - Yêu cầu có vốn pháp định

  Là điều kiện để ĐKKD. Tuy nhiên:

  + Chưa rõ yêu cầu về vốn pháp định là bao nhiêu.

  + Hồ sơ, trình tự, thủ tục, hình thức xác nhận về vốn pháp định.

  6

  Doanh nghiệp cảng hàng không

  Luật hàng không dân dụng Việt Nam – Đ. 63

  76/2007/NĐ-CP

  83/2007/NĐ-CP – Đ.22(1)

  Điều kiện cấp giấy phép:

  - “Điều kiện về vốn” -

  - Vốn pháp định 100 tỷ đối với kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế; 30 tỷ khi kinh doanh tại cảng hàng không nội địa

  - Là điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; cấp sau khi ĐKKD. Tuy nhiên, chưa rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục và hình thức xác nhận về vốn pháp định; biện pháp đảm bảo duy trì vốn pháp định.

  7

  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

  Luật hàng không dân dụng – Đ.65

  83/2007/NĐ-CP – Đ.22(2)

  Điều kiện cấp giấy phép:

  - “Điều kiện về vốn”

  - Cung cấp dịch vụ tại cảng hàng không quốc tế là 30 tỷ; nội địa là 10 tỷ

  Tương tự như trên

  8

  Kinh doanh vận chuyển hàng không

  Luật hàng không dân dụng – Đ. 110

  76/2007/NĐ-CP – Đ.8

  Điều kiện cấp giấy phép:

  - Đáp ứng điều kiện về vốn.

  - 500 tỷ (quốc tế) & 200 tỷ (nội địa) = đối với hãng có từ 1-10 tàu bay

  - 800 tỷ (quốc tế) & 400 tỷ (nội địa) = hãng có 11-30 tàu bay

  - 1000 tỷ (quốc tế) và 500 tỷ (nội địa) = hãng có trên 30 tàu bay

  - Kinh doanh hàng không chung = 50 tỷ

  Tương tự như trên

  9

  Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ

  Luật chứng khoán – Đ.62

  14/2007/NĐ-CP – Đ.18

  - Điều kiện thành lập & hoạt động của công ty

  1. Vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán, công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam là:

  a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam;

  b) Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam;

  c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam;

  d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

  Mức vốn pháp định của công ty quản lý quỹ, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam tối thiểu là 25 tỷ đồng Việt Nam.

  Đây là điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khóan, công ty quản lý quỹ. Giấy phép này sẽ do UBCK cấp. Nói cách khác, công ty này không đăng ký tại phòng ĐKKD.

  10

  Các tổ chức tín dụng (các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bao gồm công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính)

  Luật ngân hàng nhà nước Việt nam (1997&2003)

  Luật các tổ chức tín dụng (1997&2004)

  141/2006/NĐ-CP

  Xem chi tiết phụ lục 1

  Ngân hàng sẽ cho phép thành lập các tổ chức tín dụng. Vốn điều lệ thực góp phải bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định.

  11

  Sở giao dịch hàng hóa

  158/2006/NĐ-CP – Đ.8

  Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

  + Vốn pháp định: 150 tỷ đồng

  Bộ TM cấp giấy phép này. Tuy nhiên, chưa rõ về hồ sơ, trình tự, và hình thức xác nhận về vốn pháp định

  12

  Doanh nghiệp là thành viên môi giới Sở giao dịch hàng hóa

  158/2006/NĐ-CP – Đ.19

  - Điều kiện hoạt động đối với thành viên môi giới trên Sở Giao dịch hàng hóa

  - Vốn pháp định: 5 tỷ VND

  Là điều kiện để Sở giao dịch hàng hóa chấp nhận là thành viên môi giới trên sở giao dịch hàng hóa. Tuy nhiên, hồ sơ, trình tự và hình thức xác nhận về vốn pháp định là chưa có.

  13

  Doanh nghiệp là thành viên kinh doanh Sở giao dịch hàng hóa

  158/2006/NĐ-CP.

  - Vốn pháp định là trên 70 tỷ đồng

  Là điều kiện để Sở giao dịch hàng hóa chấp nhận làm thành viên kinh doanh. Tuy nhiên, hình thức của xác nhận về vốn pháp định là chưa rõ.

  14

  Tổ chức bảo hiểm tương hỗ

  18/2005/NĐ-CP – Đ.32

  - Vốn pháp định không thấp hơn 10 tỷ đồng

  Giấy phép thành lập và hoạt động do Bộ Tài chính cấp

  15

  Kinh doanh vận tải đa phương thức

  125/2003/NĐ-CP – Đ.6

  - Có tài sản tối thiểu 80.999 SDR

  Là điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức; sau khi đã ĐKKD.

  16

  Nhà xuất bản

  Luật xuất bản 2004 – Đ.12 (4)

  111/2005/NĐ-CP

  TT 30/2006/TT

  - Có vốn được coi là 1 trong những điều kiện để thành lập nhà xuất bản

  Bộ VH-TT cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản.

  NĐ & TT không đề cập đến vốn pháp định là bao nhiêu  Một số nhận xét rút ra:

  Trên đây là thống kê 16 lĩnh vực/ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có vốn pháp định. Danh mục này có thể là chưa đủ. Tuy nhiên, từ phân tích trên có thể có một số nhận xét sau về các quy định về vốn pháp định:

  1. Có 2 loại yêu cầu về vốn pháp định. Loại thứ nhất là yêu cầu về vốn pháp định được coi như là 1 điều kiện để doanh nghiệp (sau khi thành lập) xin các giấy phép kinh doanh chuyên ngành. Ví dụ, trong lĩnh vực hàng không, đưa người lao đ��ng đi làm việc ở nước ngoài,.... Điều này có nghĩa là sau khi ĐKKD, thì doanh nghiệp sẽ phải xin giấy phép kinh doanh để được quyền kinh doanh trong lĩnh vực, nghề tương ứng (tuy nhiên có trường hợp xin giấy phép kinh doanh chuyên ngành trước, như kinh doanh sản xuất phim).

  Loại thứ 2 là yêu cầu khi đăng ký kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp. Trong trường hợp này, trong một số lĩnh vực thì việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tại các cơ quan, Bộ quản lý ngành, như UBCK, Ngân hàng nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa thông tin,... Trong một số ít lĩnh vực thì được đăng ký tại cơ quan ĐKKD, như kinh doanh bất động sản, dịch vụ đòi nợ.

  #ff6600;">Vấn đề đặt ra, là đối với trường hợp thứ nhất (là điều kiện để xin giấy phép kinh doanh chuyên ngành), thì khi ĐKKD, doanh nghiệp có cần phải có xác nhận về vốn pháp định trong hồ sơ ĐKKD không?????

  2. Về hình thức của yêu cầu về vốn pháp định.

  - Một số ngành có yêu cầu đó là vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định (trong lĩnh vực tín dụng).

  - Một số ngành yêu cầu mức tài sản tối thiểu (trong trường hợp này có thể hiểu là vốn pháp định không?), Ví dụ: vận tải đa phương thức

  - Các trường hợp còn lại không quy định cụ thể là gì? Trong các trường hợp này, thì đều không có quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục và hình thức (xác nhận) chứng minh đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định. Hơn nữa, không có trường hợp nào quy định về biện pháp/cách thức duy trì mức vốn pháp định.


  Phụ lục 1

  STT

  Loại hình tổ chức tín dụng

  Mức vốn pháp định áp dụng cho đến năm

  2008

  2010

  I

  Ngân hàng  1

  Ngân hàng thương mại  a

  Ngân hàng thương mại Nhà nước

  3.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  b

  Ngân hàng thương mại cổ phần

  1.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  c

  Ngân hàng liên doanh

  1.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  d

  Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

  1.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  đ

  Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

  15 triệu USD

  15 triệu USD

  2

  Ngân hàng chính sách

  5.000 tỷ đồng

  5.000 tỷ đồng

  3

  Ngân hàng đầu tư

  3.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  4

  Ngân hàng phát triển

  5.000 tỷ đồng

  5.000 tỷ đồng

  5

  Ngân hàng hợp tác

  1.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  6

  Quỹ tín dụng nhân dân  a

  Quỹ tín dụng nhân dân TW

  1.000 tỷ đồng

  3.000 tỷ đồng

  b

  Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

  0,1 tỷ đồng

  0,1 tỷ đồng

  II

  Tổ chức tín dụng phi ngân hàng  1

  Công ty tài chính

  300 tỷ đồng

  500 tỷ đồng

  2

  Công ty cho thuê tài chính

  100 tỷ đồng

  150 tỷ đồng

  Cập nhật bởi admin ngày 03/09/2010 03:27:23 PM Cập nhật bởi admin ngày 03/09/2010 03:24:55 PM
   
  16184 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vanducnam vì bài viết hữu ích
  thienminhluat (05/06/2011)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #59779   07/09/2010

  vanducnam
  vanducnam

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2010
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 1303
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 24 lần


  Dang mục A : ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư


  1. Trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng; trồng cây lâu năm trên đất hoang hoá, đồi, núi trọc; khai hoang; làm muối; nuôi trồng thuỷ sản ở vùng nước chưa được khai thác

  • Trồng rừng phòng hộ (đầu nguồn, ven biển, bảo vệ môi sinh), rừng đặc dụng, rừng sản xuất, khoanh nuôi tái sinh rừng;

  • Trồng cây lâu năm (cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu, cây khác) trên đất khai hoang, phục hóa, đồi núi trọc;

  • Làm muối từ nước biển, khai thác muối mỏ, sản xuất muối công nghiệp;

  • Nuôi trồng thuỷ sản ở các vùng nước tự nhiên chưa có đầu tư cải tạo, chưa được sử dụng;

  • Khai hoang, tận dụng đất trống vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp.

  1. Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển vận tải công cộng; phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá dân tộc

  • Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

  -                Xây dựng mới, cải tạo, mở rộng nhà máy điện, phát triển mạng lưới điện, xây dựng cơ sở sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh vật;

  -                Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá: cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe; mở thêm các tuyến đường sắt;

  -                Cải tạo và phát triển mạng lưới thông tin liên lạc;

  -                Xây dựng nhà máy sản xuất nước, xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước; xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải;

  -                Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tập trung (ở địa bàn thuộc Danh mục B hoặc C).

  • Phát triển vận tải công cộng;

  • Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá dân tộc:

  -                Mở trường học dân lập, trường tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

  -                Thành lập cơ sở dạy nghề, nâng cao tay nghề cho công nhân; bồi dưỡng và nâng cao kiến thức quản lý, kinh doanh;

  -                Thành lập cơ sở y tế dân lập, cơ sở y tế tư nhân trong các lĩnh vực: khám bệnh, chữa bệnh, dưỡng lão, chăm sóc người tàn tật;

  -                Thành lập nhà văn hoá dân tộc, đoàn ca, múa, nhạc dân tộc; sưu tầm, bảo tồn, phát triển, phổ biến văn hoá dân tộc; chế tạo nhạc cụ dân tộc.

  • Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

  • Đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, các loại nhà ở phục vụ nhu cầu của nhân dân ở thành phố và đô thị.

   

  1. Sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu

  Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cho xuất khẩu đạt giá trị trên 30% giá trị hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính.

   

  1. Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

  • Đánh bắt hải sản ở vùng biển xa bờ;

  • Chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản;

  • Các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp: làm đất, tưới nước, tiêu úng, gieo trồng, thu hoạch, bảo vệ, bảo quản nông sản;

  • Các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ lâm nghiệp: làm đất, cung cấp hạt giống, cây con, tưới nước, bảo vệ rừng;

  • Các dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ ngư nghiệp: kho bảo quản thUỷ sản, cứu hộ cho tàu thuyền đánh cá xa bờ;

  • Các loại dịch vụ về: bảo vệ cây trồng, vật nuôi; nhân và lai tạo giống mới; bảo quản nông sản, lâm sản, hải sản.

  1. Nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, dịch vụ khoa học, công nghệ; tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

  • Nghiên cứu triển khai công nghệ;

  • Xây dựng và khai thác các cơ sở nghiên cứu: phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm, trại thí nghiệm nhằm ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất;

  • Ứng dụng và phát triển công nghệ cao, chế tạo và gia công vật liệu từ nguồn nguyên liệu trong nước:

  -            Công nghệ thông tin: tạo ra các phần mềm máy tính dùng trong các lĩnh vực của nền kinh tế;

  -            Công nghệ sinh học được ứng dụng theo quy mô công nghiệp trong việc sản xuất: cây giống, con giống, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng, thức ăn cho người và vật nuôi, kích dục tố trong sinh sản, phân bón sinh học đạt các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật tiên tiến;

  -            Công nghệ sản xuất vật liệu mới có tính năng đặc biệt;

  -            Công nghệ sử dụng lại các chất phế thải rắn, lỏng, khí;

  -            Công nghệ sản xuất sử dụng ít: nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng hoặc giảm lượng chất thải trên một đơn vị sản phẩm; công nghệ tạo ra các sản phẩm mà trong quá trình sử dụng, sản phẩm này tiêu thụ ít năng lượng, nhiên liệu, nguyên vật liệu hơn so với sản phẩm cùng loại;

  -            Công nghệ sạch, công nghệ sử dụng hoặc sản xuất ra các trang thiết bị sử dụng: năng lượng gió, năng lượng mặt trời, năng lượng địa nhiệt, năng lượng thUỷ triều hoặc năng lượng sinh học;

  -            Công nghệ sản xuất các sản phẩm điện tử, bán dẫn, la-de (laser).

  • Tư vấn về pháp lý, đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ:

  -             Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ; dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý;

  -             Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học - kỹ thuật, công nghệ;

  -             Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

  -             Tiếp thị, xúc tiến thương mại.

   

  1.  Đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ; cải thiện sinh thái và môi trường, vệ sinh đô thị; di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị; đa dạng hoá ngành, nghề, sản phẩm

  • Đầu tư mua sắm thiết bị thi công phục vụ xây dựng công trình; đầu tư xây dựng các khu thương mại, các siêu thị, các loại nhà ở, phục vụ nhu cầu của nhân dân ở các thành phố và đô thị.

  • Đầu tư thành lập phân xưởng sản xuất mới, lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, lắp đặt thêm máy móc vào dây chuyền sản xuất hiện có, lắp đặt máy móc thiết bị mới thay thế cho toàn bộ máy móc thiết bị của dây chuyền hiện có; ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất;

  • Đầu tư cải thiện sinh thái và môi trường; vệ sinh đô thị;

  • Đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi đô thị;

  • Đầu tư đa dạng hoá ngành, nghề, sản phẩm.

   

  1. Những ngành, nghề khác cần ưu tiên phát triển

  • Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô công nghiệp; chế biến thức ăn cho gia súc, thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản;

  • Cơ khí sản xuất và sửa chữa máy nông nghiệp, sản xuất hàng dệt, hàng da, nhựa cao cấp, dụng cụ học tập và giáo cụ học đường, đồ chơi trẻ em, các sản phẩm từ cao su tự nhiên;

  • Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc, thiết bị để sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thUỷ sản, thiết bị đo lường thí nghiệm, thiết bị và phương tiện xây dựng, khai khoáng; đóng tàu sông, biển; sản xuất đầu máy, toa xe đường sắt; thiết bị cho đường dây và biến thế điện; sản xuất linh kiện điện tử, sản xuất phần mềm vi tính;

  • Sản xuất nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; sản xuất thuốc thú y, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; thăm dò, khai thác dầu khí và chế biến dầu khí; khai thác và chế biến than; luyện và cán thép; sản xuất kim loại màu, vật liệu xây dựng; sản xuất phân bón; sản xuất hóa chất cơ bản;

  • Các ngành nghề truyền thống: chạm trổ, khảm trai, sơn mài, khắc đá, mây, tre, trúc mỹ nghệ, thảm, lụa tơ tằm, gốm, sứ, thêu ren thủ công, đúc và gò đồng;

  • Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; sản xuất, dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

  Cập nhật bởi vanducnam ngày 07/09/2010 01:34:28 AM
   
  Báo quản trị |  
 • #59780   07/09/2010

  vanducnam
  vanducnam

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2010
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 1303
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 24 lần


  Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


  Phụ lục  

  DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP   

  (Ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008)   

  STT

  #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Tỉnh 

  #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

  #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  1

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bắc Cạn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  2

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Cao Bằng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  3

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hà Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  4

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Lai Châu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Sơn La 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  6

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Điện Biên

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thành phố Điện Biên 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  7

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Lào Cai

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện 

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thành phố Lào Cai 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  8

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Tuyên Quang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Na Hang, Chiêm Hóa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  9

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bắc Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện Sơn Động

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Hiệp Hòa 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  10

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hòa Bình

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đà Bắc, Mai Châu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Kim Bôi, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Yên Thủy 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  11

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Lạng Sơn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Bình Gia, Đình Lập, Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  12

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Phú Thọ

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Thanh Sơn, Yên Lập

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đoan Hùng, Hạ Hòa, Phù Ninh, Sông Thao, Thanh Ba, Tam Nông, Thanh Thủy 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  13

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thái Nguyên

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Võ Nhai, Định Hóa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đại Từ, Phổ Yên, Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  14

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Yên Bái

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  15

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Quảng Ninh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện Vân Đồn 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  16

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hải Phòng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

    

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  17

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hà Nam

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Lý Nhân, Thanh Liêm 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  18

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Nam Định

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Hải Hậu, Nghĩa Hưng 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  19

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thái Bình

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Thái Thụy, Tiền Hải 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  20

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Ninh Bình

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  21

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thanh Hóa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Lanh Chánh, Thường Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lạc, Như Thanh, Như Xuân

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Thạch Thành, Nông Cống 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  22

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Nghệ An

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Anh Sơn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  23

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hà Tĩnh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  24

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Quảng Bình

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại 

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  25

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Quảng Trị

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Hướng Hóa, Đắc Krông

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại  

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  26

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thừa Thiên Huế

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện A Lưới, Nam Đông

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Lộc, Phú Vang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  27

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Đà Nẵng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện đảo Hoàng Sa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  28

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Quảng Nam

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành và các đảo Cù Lao Chàm

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  29

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Quảng Ngãi

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Bình Sơn, Tây Trà và huyện đảo Lý Sơn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Nghĩa Thành, Sơn Tịnh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  30

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bình Định

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện An Lão, Vĩnh Thạch, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  31

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Phú Yên

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Sông Hinh, Đồng Xuân, Sơn Hòa, Phú Hòa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Sông Cầu, Đông Hòa, Tây Hòa, Tuy An

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  32

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Khánh Hòa

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, huyện đảo Trường Sa và các đảo thuộc tỉnh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Ninh Hòa, thị xã Cam Ranh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  33

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Ninh Thuận

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  34

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bình Thuận

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện đảo Phú Quý

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  35

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Đắk Lắk

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  36

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Gia Lai

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  37

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Kon Tum

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và thị xã

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  38

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Đắk Nông

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  39

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Lâm Đồng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thị xã Bảo Lộc

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  40

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bà Rịa - Vũng Tàu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện đảo Côn Đảo

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện Tân Thành

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  41

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Tây Ninh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành, Bến Cầu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  42

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bình Phước

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp`

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đồng Phú, Bình Long, Phước Long, Chơn Thành

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  43

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Long An

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Đức Huệ, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Đức Hòa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  44

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Tiền Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện Tân Phước

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  45

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bến Tre

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Thạch Phú, Ba Chi, Bình Đại

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  46

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Trà Vinh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Châu Thành, Trà Cú

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Cầu Nganh, Cầu Kè, Tiểu Cần

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  47

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Đồng Tháp

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  48

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Vĩnh Long

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

   

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Huyện Trà Ôn

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  49

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Sóc Trăng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thị xã Sóc Trăng

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  50

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Hậu Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thị xã Vị Thanh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  51

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  An Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện An Phú, Tri Tôn, Thoại Sơn, Tân Châu, Tịnh Biên

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Các huyện còn lại

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  52

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Bạc Liêu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thị xã Bạc Liêu

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  53

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Cà Mau

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thành phố Cà Mau

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  54

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 83.05pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Kiên Giang

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 184.25pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo thuộc tỉnh

   

   

   

  #ece9d8 windowtext windowtext #ece9d8; width: 171pt; border-bottom: 0.5pt solid windowtext; background-color: transparent;">

  Thị xã Hà Tiên, thị xã Rạch Giá

   

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #59781   07/09/2010

  vanducnam
  vanducnam

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2010
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 1303
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 24 lần


  Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu

  DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU                      

  THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2009/NĐ-CP

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính)


  TT

  Mô tả hàng hoá

  Mã số hàng hoá

  1

  Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

  Trừ bồn chứa đến 4.000 m, đường kính đến 57,5 m; bồn chịu áp lực và bồn chứa khí nén đến 1.000 m, áp suất làm việc đến 100 at với tích số PV < 4.000

  7309.00.00.00

  2

  Các loại bể chứa nước, két, bình chứa và các loại tương tự dùng để chứa các loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

  7611.00.00.00

  3

  Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc.

  - Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc

  8405.10.00.00

  - Bộ phận

  8405.90.00.00

  4

  Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt không khí hay chất khí khác; nắp chụp điều hòa gió hoặc cửa thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

  - Bơm chân không

  8414.10.10.00

  8414.10.20.00

  - Máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh

  8414.30.10.00

  8414.30.90.00

  - Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển

  Trừ loại có công suất đến 32 at, 18 m/h

  8414.40.00.00

   - Quạt:

  8414.59.10.10

  8414.59.90.10

  - Loại khác

  8414.80.11.00

  8414.80.12.00

  8414.80.19.00

  8414.80.30.00

  8414.80.41.00

  8414.80.42.90

  8414.80.49.20

  8414.80.49.90

  8414.80.51.00

  8414.80.59.00

  8414.80.91.10

  8414.80.91.90

  8414.80.99.00

  - Bộ phận

  8414.90.11.00

  8414.90.12.90

  8414.90.19.00

  8414.90.91.10

  8414.90.91.90

  8414.90.99.10

  8414.90.99.90

  5

  Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát, trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện

  - Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc bình đun chứa nước nóng, không dùng điện

  Trừ loại sử dụng dây chuyền sản xuất dược phẩm cho gia súc, năng suất 40 – 100 kg/h, nhiệt độ sấy 70 – 80ºC

  8419.19.90.00

  8419.39.11.00

  8419.39.19.00

  8419.39.20.00

  - Thiết bị chưng cất hoặc tinh cất

  8419.40.10.00

  8419.40.20.00

  - Bộ phận trao đổi nhiệt

  8419.50.10.00

  8419.50.20.00

  8419.50.30.00

  8419.50.40.00

  8419.50.90.00

  - Máy hóa lỏng không khí hay các loại chất khí khác

  8419.60.10.00

  8419.60.20.00

  - Máy và thiết bị khác

  8419.89.13.00

  8419.89.19.00

  8419.89.20.00

  - Bộ phận

  8419.90.12.00

  8419.90.19.00

  8419.90.20.00

  6

  Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.

  - Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm

  8421.19.90.00

  - Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng

  8421.21.19.00

  8421.21.29.10

  8421.21.29.90

  8421.22.10.00

  8421.22.20.10

  8421.22.20.90

  8421.23.11.00

  8421.23.19.00

  8421.23.91.00

  8421.23.99.00

  8421.29.10.00

  8421.29.30.00

  8421.29.40.00

  8421.29.50.00

  8421.29.90.00

  - Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí

  8421.31.10.00

  8421.31.90.00

  - Bộ phận

  8421.91.20.00

  8421.91.90.00

  7

  Máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san đất, máy cạp đất, máy xúc ủi đất cơ khí, máy đào đất, máy chở đất có gàu tự xúc, máy đầm và lu lăn đường, loại tự hành.

  - Máy đầm và xe lăn đường

  Trừ xe lu tĩnh bánh lốp, bánh thép có trọng tải đến 12 tấn; xe lu rung bánh thép có trọng tải khi rung đến 10 tấn

  8429.40.10.10

  8429.40.10.90

  8429.40.30.00

  8

  Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột dập, hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc các bua kim loại chưa được chi tiết ở trên.

  - Máy ép thủy lực

  8462.91.00.00

  9

  Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự.

  - Máy xẻ, lạng hay máy bóc tách

  8465.96.10.00

  8465.96.20.00

  - Máy tiện

  8465.99.30.00

  8465.99.40.00

  - Máy để đẽo bavia bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong quá trình sản xuất; để khắc vạch lên tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc tấm đế của tấm mạch in hay tấm mạch dây in; máy ép lớp mỏng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

  8465.99.50.00

  - Loại khác

  8465.99.60.00

  8465.99.90.00

  10

  Bộ phận và phụ tùng chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các loại máy thuộc các nhóm mã số hàng hoá từ 84.56 đến 84.65, kể cả gá kẹp sản phẩm hay giá kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho các máy công cụ, giá kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay.

  - Dùng cho máy thuộc nhóm 84.62 hoặc 84.63

  8466.94.00.00

  11

  Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc tạo khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đóng cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

  - Máy phân loại, sàng lọc, phân tách hoặc rửa

  Trừ máy tách cát có công suất 25 m/h – 50 m/h

  8474.10.10.00

  8474.10.20.00

  - Máy nghiền hoặc xay

  Trừ trạm nghiền, sàng đá có công suất đến 50 tấn/h; máy nghiền bi công suất đến 6 tấn/h số vòng quay n=29,2 vòng/phút, đến 8 tấn/h với n=23,9 vòng/phút, đến 14 tấn/h với n=21,4 vòng/phút (nguyên liệu vào 0 – 0,25 mm, sản phẩm ra 0 – 074 mm); máy nghiền bột cacbonat canxi công suất đến 2,5 tấn/h, độ mịn d50 đến 2 µm, d97 đến 10 µm; máy nghiền hàm 400x600 công suất đến 10 m/h; máy nghiền xa luân đến d = 2800 mm, công suất đến 40 kW

  8474.20.11.00

  8474.20.19.00

  8474.20.21.00

  8474.20.29.00

  12

  Thiết bị và phụ kiện cơ khí có chức năng riêng biệt.

  - Máy và thiết bị cơ khí khác

  Trừ máy tự động cuốn dây quạt trần có tốc độ cuốn đến 2.000 vòng/phút, động cơ 2x0,5HP, 3 pha, 220/380V, số rãnh cuốn 12 – 20, vi điều khiển; ghi quay xi măng lò đứng

  8479.81.10.00

  8479.81.20.00

  8479.82.10.00

  8479.82.20.00

  8479.89.20.00

  8479.89.30.00

  8479.89.40.00

  8479.90.20.00

  8479.90.30.00

  8479.90.40.00

  13

  Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt.

  - Van giảm áp

  8481.10.11.00

  8481.10.19.00

  8481.10.20.00

  8481.10.90.00

  - Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén

  8481.20.10.00

  8481.20.90.10

  8481.20.90.90

  - Van kiểm tra (van một chiều)

  8481.30.10.00

  8481.30.20.00

  8481.30.90.00

  - Van an toàn hay van xả

  8481.40.10.00

  8481.40.90.00

  - Thiết bị khác

  8481.80.11.00

  8481.80.12.00

  8481.80.13.00

  8481.80.14.00

  8481.80.21.00

  8481.80.12.00

  8481.80.30.00

  8481.80.41.00

  8481.80.49.00

  8481.80.51.00

  8481.80.59.00

  8481.80.61.00

  8481.80.62.00

  8481.80.63.00

  8481.80.64.00

  8481.80.65.00

  8481.80.66.00

  8481.80.67.00

  8481.80.71.00

  8481.80.72.00

  8481.80.73.00

  8481.80.74.00

  8481.80.75.00

  8481.80.76.00

  8481.80.81.00

  8481.80.82.00

  8481.80.83.00

  8481.80.84.00

  8481.80.85.10

  8481.80.85.90

  8481.80.86.00

  8481.80.91.10

  8481.80.91.90

  8481.80.99.10

  8481.80.99.90

  8481.90.10.00

  8481.90.21.00

  8481.90.23.00

  8481.90.29.00

  8481.90.30.00

  8481.90.40.00

  8481.90.90.00

  14

  Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện).

  - Máy phát điện xoay chiều (máy dao điện)

  8501.62.10.00

  8501.62.90.00

  8501.63.00.00

  8501.64.00.00

  15

  Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.

  - Tổ máy phát điện khác

  8502.31.10.00

  8502.31.90.00

  8502.39.10.00

  8502.39.20.00

  8502.39.31.00

  8502.39.39.00

  - Máy biến đổi điện quay

  8502.40.00.00

  16

  Lò luyện và lò sấy điện dùng trong công nghiệp, hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi.

  Trừ máy sấy tầng sới tạo hạt có năng suất 40 – 100 kg/h, thể tích nồi sấy 400 l, công suất nhiệt 45 kW, nhiệt độ sấy 70 – 80 ºC (dùng trong y tế)

  - Lò luyện và lò sấy dùng điện trở

  8514.10.00.00

  - Lò luyện và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi:

  8514.20.20.00

  8514.20.90.00

  - Lò luyện và lò sấy khác:

  8514.30.20.00

  8514.30.90.00

  - Thiết bị khác để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi

  8514.40.00.00

  - Bộ phận:

  8514.90.20.00

  8514.90.90.00

  17

  Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng, đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; các loại điện trở đốt nóng bằng điện.

  - Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất

  8516.29.00.00

  18

  Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá

  - Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

  8704.21.22.00

  8704.21.29.20

  8704.22.22.00

  8704.22.29.20

  8704.22.42.00

  8704.22.49.20

  8704.23.22.00

  8704.23.29.20

  8704.23.42.10

  8704.23.42.90

  8704.23.49.10

  8704.23.49.20

  - Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

  8704.31.22.00

  8704.31.29.20

  8704.32.22.00

  8704.32.29.20

  8704.32.42.00

  8704.32.49.20

  8704.32.62.00

  8704.32.69.20

  8704.32.82.10

  8704.32.82.90

  8704.32.89.10

  8704.32.89.20

  19

  Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hoá (ví dụ, xe quét đường, xe phun tưới)

  8705.90.50.00

  20

  Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.

  - Máy đo mức

  9015.30.00.00

  - Thiết bị và dụng cụ quan trắc ảnh

  9015.40.00.00

  - Thiết bị và dụng cụ khác:

  9015.80.10.00

  9015.80.90.00

  - Bộ phận và phụ tùng

  9015.90.00.00

  21

  Dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, máy đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế hoặc nhiệt kế).

  - Để đo hoặc kiểm tra lưu lượng hoặc mức của chất lỏng

  9026.10.10.00

  9026.10.20.00

  9026.10.30.00

  9026.10.90.00

  - Để đo hoặc kiểm tra áp suất:

  9026.20.10.00

  9026.20.20.00

  9026.20.30.00

  9026.20.40.00

  - Thiết bị hoặc dụng cụ khác:

  9026.80.10.00

  9026.80.20.00

  - Bộ phận và phụ tùng:

  9026.90.10.00

  9026.90.20.00

  22

  Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học (ví dụ, máy đo phân cực, đo khúc xạ, đo quang phổ, máy phân tích khí hoặc khói); dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra độ nhớt, độ xốp, độ giãn nở, sức căng bề mặt hoặc các loại tương tự; dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng); thiết bị vi phẫu.

  - Máy phân tích khí hoặc khói

  9027.10.10.00

  9027.10.20.00

  - Máy sắc ký và điện di

  9027.20.10.00

  9027.20.20.00

  - Máy trắc phổ, ảnh phổ và quang phổ ký dùng các tia phóng xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại):

  9027.30.10.00

  9027.30.20.00

  - Dụng cụ và thiết bị dùng bức xạ quang khác (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại)

  9027.50.10.00

  9027.50.20.00

  - Dụng cụ và thiết bị khác

  9027.80.10.00

  9027.80.20.00

  9027.80.30.00

  9027.80.40.00

  - Thiết bị vi phẫu; các bộ phận và phụ tùng

  9027.90.10.00

  9027.90.91.00

  9027.90.99.00

  23

  Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.

  - Thiết bị đo đơn vị khí

  9028.10.10.00

  9028.10.90.00

  - Máy đo chất lỏng

  9028.20.10.00

  9028.20.90.00

  - Máy đo điện

  Trừ máy đo kiểm điện tổng hợp đo dòng điện < 50 W, đo điện áp, công suất tiêu thụ; công tơ điện 1 pha, 3 pha có U đến 380 V, I đến 100 A

  9028.30.10.00

  9028.30.90.00

  - Bộ phận và phụ tùng

  Trừ hộp bảo vệ công tơ điện bằng composit

  9028.90.10.00

  9028.90.90.00

  24

  Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra; máy chiếu profile.

  - Máy để cân chỉnh các bộ phận cơ khí

  9031.10.10.00

  9031.10.20.00

  - Bàn kiểm tra

  9031.20.10.00

  9031.20.20.00

  - Các thiết bị và dụng cụ quang học khác

  9031.41.10.00

  9031.49.10.00

  9031.49.20.00

  9031.49.30.00

  9031.49.90.00

  - Dụng cụ, thiết bị và máy khác

  9031.80.11.00

  9031.80.19.00

  9031.80.92.00

  9031.80.99.00

  - Bộ phận và phụ tùng:

  9031.90.11.00

  9031.90.12.00

  9031.90.13.00

  9031.90.19.00

  9031.90.20.00

  25

  Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.

  - Bộ ổn nhiệt

  9032.10.10.00

  9032.10.20.00

  - Bộ điều chỉnh áp lực

  9032.20.10.00

  9032.20.20.00

  - Dụng cụ và thiết bị khác:

  9032.81.00.00

  9032.89.10.00

  9032.89.20.00

  9032.89.31.00

  9032.89.39.00

  9032.89.90.00

  - Bộ phận và phụ tùng

  9032.90.10.00

  9032.90.20.00

  9032.90.30.00

  9032.90.90.00

  _____________________

  Cập nhật bởi vanducnam ngày 07/09/2010 01:49:48 AM
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vanducnam vì bài viết hữu ích
  Maiphuong5 (13/04/2011)
 • #94552   12/04/2011

  lamnhatanhhn
  lamnhatanhhn

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:19/03/2011
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn bạn. Bài việt của bạn rất hữu ích với những người đang tìm hiểu về thuế và các loại thuế cho doanh nghiệp như mình cố gắng phát huy nhé

  TAY KHÔNG GÂY DỰNG CƠ ĐỒ

   
  Báo quản trị |  
 • #94763   13/04/2011

  Maiphuong5
  Maiphuong5
  Top 50
  Female
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2010
  Tổng số bài viết (1612)
  Số điểm: 17756
  Cảm ơn: 1492
  Được cảm ơn 1497 lần


      Cám ơn bạn #0072bc; font-size: 13px;">vanducnam đã cung cấp một số thông tin hữu ích và rất có giá trị. Tuy nhiên, phần đầu tiên, ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định chưa được cập nhật đến thời điểm bạn post bài, đặc biệt là thời điểm hiện tại. Dù sao, nó cũng giúp mọi người có thông tin khái quát. Thân.

  Hope For The Best, But Prepare For The Worst !

   
  Báo quản trị |  
 • #95572   16/04/2011

  Giangphong
  Giangphong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Topic này mở ra cũng một thời gian rồi. Mình chỉ có ý kiến về mục: Ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định là "Kinh doanh bất động sản". Nghị định 153/2007/NĐ - CP hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bât động sản quy định rất rõ mức vốn pháp định là: 6 tỷ đồng.
  Vậy, bạn "vanducnam" có thể xem lại được không?
   
  Báo quản trị |  
 • #91686   30/03/2011

  leanhvudung
  leanhvudung

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/07/2010
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  CỘNG ĐỒNG TẠO NÊN SỨC MẠNH
  CẢM ƠN TẤM LÒNG CỦA BẠN NHIỀU LẮM.
  THẬT LÀ MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG.
  RÁNG LÊN NHÉ.
   
  Báo quản trị |