Chi trả lương của những ngày phép chưa nghỉ hết là 300% hay 100%

Chủ đề   RSS   
 • #547626 30/05/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1156)
  Số điểm: 11690
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 165 lần


  Chi trả lương của những ngày phép chưa nghỉ hết là 300% hay 100%

  Về vấn đề này, tại khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

  "Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

  1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ."

  Đồng thời, tại khoản 3, khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định:

  "Điều 26. Tiền lương làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương và khấu trừ tiền lương...

  3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

  a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm;

  b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

  4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm."

  => Như vậy, nếu NLĐ đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên thì tiền lương làm căn cứ để trả ngày phép năm chưa nghỉ hết là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 06 tháng liền kề trước khi công ty tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của công ty của tháng liền kề trước thời điểm công ty tính trả, nhân với số ngày nghỉ hằng năm chưa nghỉ hết.

  =>> Mình áp dụng cách tính trên để chi trả cho NLĐ chứ không phải là 300% hay 100%. 

   

   
  708 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận