Chi tiết 12 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 2019

Chủ đề   RSS   
 • #515275 13/03/2019

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (491)
  Số điểm: 24670
  Cảm ơn: 82
  Được cảm ơn 705 lần
  SMod

  Chi tiết 12 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 2019

  Chi tiết 12 loại phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức 2019

  Những nội dung dưới đây được tổng hợp dựa trên:

  - Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

  - Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

  1. Phụ cấp thâm niên vượt khung

  - Các đối tượng sau đây được hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đó nếu sau 03 năm (đủ 36 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng, từ năm thứ 4 trở đi được tính thêm 1%:

  - Chuyên viên cao cấp

  - Kiểm tra viên chính thuế

  - Thanh tra viên cao cấp

  - Kiểm lâm viên chính

  - Kiểm soát viên cao cấp thuế

  - Kế toán viên chính

  - Kiểm toán viên cao cấp

  - Kiểm dịch viên chính động - thực vật

  - Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

  - Kiểm soát viên chính đê điều (*)

  - Kiểm tra viên cao cấp hải quan

  - Chuyên viên

  - Thẩm kế viên cao cấp

  - Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  - Kiểm soát viên cao cấp thị trường

  - Công chứng viên

  - Thống kê viên cao cấp

  - Thanh tra viên

  - Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  - Kế toán viên

  - Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự)

  - Kiểm soát viên thuế

  - Kiểm tra viên cao cấp thuế

  - Kiểm toán viên

  - Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự)

  - Kiểm soát viên ngân hàng

  - Kế toán viên cao cấp

  - Kiểm tra viên hải quan

  - Kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật

  - Kiểm dịch viên động - thực vật

  - Chuyên viên chính

  - Kiểm lâm viên

  - Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  - Kiểm soát viên đê điều (*)

  - Thanh tra viên chính

  - Thẩm kế viên

  - Kiểm soát viên chính thuế

  - Kiểm soát viên thị trường

  - Kiểm toán viên chính

  - Thống kê viên

  - Kiểm soát viên chính ngân hàng

  - Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  - Kiểm tra viên chính hải quan

  - Kỹ thuật viên bảo quản

  - Thẩm kế viên chính

  - Chấp hành viên sơ cấp (THA dân sự)

  - Kiểm soát viên chính thị trường

  - Thẩm tra viên (thi hành án dân sự)

  - Thống kê viên chính

  - Thư ký thi hành án (dân sự)

  - Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  - Kiểm tra viên thuế

  - Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự)

  - Các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng

  - Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự)

   

  Kiến trúc sư cao cấp

  Họa sĩ chính

  Nghiên cứu viên cao cấp

  Huấn luyện viên chính

  Kỹ sư cao cấp

  Công tác xã hội viên chính

  Định chuẩn viên cao cấp

  Trợ giúp viên pháp lý chính

  Giám định viên cao cấp

  Hộ sinh chính

  Dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn

  Kỹ thuật viên chính y

  Giáo sư - Giảng viên cao cấp

  Y tế công cộng chính

  Bác sĩ cao cấp

  Điều dưỡng chính

  Dược sĩ cao cấp

  Dân số viên chính

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp

  Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động

  Phóng viên - Bình luận viên cao cấp

  Trắc địa bản đồ viên chính

  Đạo diễn cao cấp

  Địa chính viên chính

  Diễn viên hạng I

  Điều tra viên chính tài nguyên môi trường

  Họa sĩ cao cấp

  Quan trắc viên chính tài nguyên môi trường

  Huấn luyện viên cao cấp

  Kiểm soát viên chính khí tượng thủy văn

  Điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường

  Lưu trữ viên chính

  Kiểm soát viên cao cấp khí tượng thủy văn

  Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

  Lưu trữ viên cao cấp

  Dự báo viên chính bảo vệ thực vật

  Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

  Giám định viên chính thuốc bảo vệ thực vật - thú y

  Dự báo viên cao cấp bảo vệ thực vật

  Kiểm nghiệm viên chính giống cây trồng

  Giám định viên cao cấp thuốc bảo vệ thực vật - thú y

  Giáo viên trung học cao cấp

  Kiểm nghiệm viên cao cấp giống cây trồng

  Phát thanh viên chính

  Phát thanh viên cao cấp

  Quay phim viên chính (*)

  Quay phim viên cao cấp (*)

  Dựng phim viên cao cấp

  Bảo tàng viên cao cấp

  Diễn viên hạng II

  Thư viện viên cao cấp

  Bảo tàng viên chính

  Phương pháp viên cao cấp (*)

  Thư viện viên chính

  Âm thanh viên cao cấp (*)

  Phương pháp viên chính (*)

  Thư mục viên cao cấp (*)

  Âm thanh viên chính (*)

  Kiến trúc sư chính

  Thư mục viên chính (*)

  Nghiên cứu viên chính

  Lưu trữ viên

  Kỹ sư chính

  Chẩn đoán viên bệnh động vật

  Định chuẩn viên chính

  Dự báo viên bảo vệ thực vật

  Giám định viên chính

  Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật - thú y

  Dự báo viên chính khí tượng thủy văn

  Kiểm nghiệm viên giống cây trồng

  Phó giáo sư - Giảng viên chính

  Kiến trúc sư

  Bác sĩ chính

  Nghiên cứu viên

  Dược sĩ chính

  Kỹ sư

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính

  Định chuẩn viên

  Phóng viên - Bình luận viên chính

  Giám định viên

  Đạo diễn chính

  Dự báo viên khí tượng thủy văn

  Quan trắc viên tài nguyên môi trường

  Dược sĩ

  Giảng viên

  Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên

  Giáo viên trung học (1)

  Phóng viên - Bình luận viên

  Bác sĩ (2)

  Quay phim viên (*)

  Điều dưỡng

  Dựng phim viên chính

  Hộ sinh

  Đạo diễn

  Kỹ thuật viên y

  Họa sĩ

  Bảo tàng viên

  Thư viện viên

  Phương pháp viên (*)

  Hướng dẫn viên chính

  Âm thanh viên (*)

  Tuyên truyền viên chính

  Thư mục viên (*)

  Huấn luyện viên

  Công tác xã hội viên

  Giáo viên mầm non cao cấp

  Trợ giúp viên pháp lý

  Giáo viên trung học cơ sở chính

  Y tế công cộng

  Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động=

  Dân số viên

  Trắc địa bản đồ viên

  Giáo viên tiểu học cao cấp

  Địa chính viên

  Điều tra viên tài nguyên môi trường

  Kiểm soát viên khí tượng thủy văn

  Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) (*)

  Phát thanh viên (*)

  Công tác xã hội viên cao đẳng

  Hộ sinh cao đẳng

  Kỹ thuật viên cao đẳng y

  Điều dưỡng cao đẳng

  Dân số viên cao đẳng

  Trắc địa bản đồ viên cao đẳng

  Địa chính viên cao đẳng

  Điều tra viên cao đẳng tài nguyên môi trường

  Quan trắc viên cao đẳng tài nguyên môi trường

  Kiểm soát viên cao đẳng khí tượng thủy văn

  Dự báo viên cao đẳng khí tượng thủy văn

  Quân nhân chuyên nghiệp (cao cấp, trung cấp, sơ cấp)  thuộc QĐNDVN.

  - Chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

  - Các chức danh thuộc chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, VKS.

  - Các đối tượng sau đâu hưởng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong ngạch sau 02 năm (đủ 24 tháng) đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch. Từ năm thứ 3 trở đi, mỗi năm tính thêm 1%.

  Cán sự

  Nhân viên hải quan

  Kế toán viên trung cấp

  Kiểm lâm viên sơ cấp

  Kiểm thu viên thuế

  Thủ kho bảo quản nhóm I

  Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*)

  Thủ kho bảo quản nhóm II

  Kiểm tra viên trung cấp hải quan

  Bảo vệ, tuần tra canh gác

  Kỹ thuật viên kiểm dịch động - thực vật

  Nhân viên bảo vệ kho dự trữ

  Kiểm lâm viên trung cấp

  Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

  Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*)

  Nhân viên thuế

  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

  Kế toán viên sơ cấp

  Kiểm soát viên trung cấp thị trường

  Lưu trữ viên trung cấp

  Thống kê viên trung cấp

  Kỹ thuật viên lưu trữ

  Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa

  Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

  Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự)

  Kỹ thuật viên dự báo bảo vệ thực vật

  Kiểm tra viên trung cấp thuế

  Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật - thú y

  Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp

  Kỹ thuật viên kiểm nghiệm giống cây trồng

  Thủ kho bảo quản

  Kỹ thuật viên

  Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

  Quan trắc viên trung cấp tài nguyên môi trường

  Kiểm ngân viên

  Giáo viên tiểu học

  Giáo viên mầm non (3)

  Y sĩ

  Điều dưỡng trung cấp

  Dân số viên trung cấp

  Hộ sinh trung cấp

  Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  Kỹ thuật viên trung cấp y

  Trắc địa bản đồ viên trung cấp

  Dược sĩ trung cấp

  Địa chính viên trung cấp

  Kỹ thuật viên chính dược

  Điều tra viên trung cấp tài nguyên môi trường

  Dựng phim viên

  Dự báo viên trung cấp khí tượng thủy văn

  Diễn viên hạng III

  Kiểm soát viên trung cấp khí tượng thủy văn

  Họa sỹ trung cấp

  Quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường

  Kỹ thuật viên bảo tồn, bảo tàng

  Điều dưỡng sơ cấp

  Thư viện viên trung cấp

  Hộ sinh sơ cấp

  Hướng dẫn viên (ngành văn hóa - thông tin)

  Kỹ thuật viên sơ cấp y

  Tuyên truyền viên

  Hộ lý

  Hướng dẫn viên (ngành thể dục thể thao)

  Dược tá

  Nhân viên công tác xã hội

  Kỹ thuật viên dược

  Công tác xã hội viên sơ cấp

  Dân số viên sơ cấp

  Chức danh nhân viên nhà xác

  Chức danh Y công

  Lái xe cơ quan

  Kỹ thuật viên đánh máy

  Nhân viên kỹ thuật

  Nhân viên bảo vệ

  Nhân viên đánh máy

  Nhân viên văn thư

  Nhân viên phục vụ

   

  2. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Người đang giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

  10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo cũng chỉ hưởng một mức phụ cấp.

   

  3. Phụ cấp khu vực:

  Đối tượng

  Mức hưởng

  Ghi chú

  Các đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu

  0.1 x mức lương cơ sở

  0.2 x mức lương cơ sở

  0.3 x mức lương cơ sở

  0.4 x mức lương cơ sở

  0.5 x mức lương cơ sở

  0.7 x mức lương cơ sở

  1.0 x mức lương cơ sở

  Hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc lực lượng vũ trang, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

  4. Phụ cấp đặc biệt

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

  Gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang.

  5. Phụ cấp thu hút

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Cán bộ, công chức, viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

  - Gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   

  - Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

  6. Phụ cấp lưu động

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

  Gồm 3 mức:

  - 0.2 x mức lương cơ sở

  - 0.4 x mức lương cơ sở

  - 0.6 x mức lương cơ sở

  7. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

  Gồm 4 mức:

  - 0.1 x mức lương cơ sở

  - 0.2 x mức lương cơ sở

  - 0.3 x mức lương cơ sở

  - 0.4 x mức lương cơ sở

  8. Phụ cấp thâm niên nghề

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  - Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND,.

  - Sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND.

  - Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

  - Cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

  - 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.

  - Từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

  9. Phụ cấp ưu đãi theo nghề

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

  Gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  10. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Các chức danh xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và bảng lương chức vụ thuộc ngành Tòa án, Kiểm sát, Thanh tra và một số chức danh tư pháp.

  - Gồm 5 mức: 10%; 15%; 20%, 25% và 30% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

  - Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định  này thì không hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề tại mục 9 nêu trên.

  11. Phụ cấp trách nhiệm công việc

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bảo vệ cơ mật mật mã.

  Gồm 3 mức:

  - 0.1 x mức lương cơ sở

  - 0.2 x mức lương cơ sở

  - 0.3 x mức lương cơ sở

  Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

  Gồm 4 mức:

  - 0.1 x mức lương cơ sở

  - 0.2 x mức lương cơ sở

  - 0.3 x mức lương cơ sở

  - 0.5 x mức lương cơ sở

  12. Phụ cấp phục vụ quốc phòng, an ninh

  Đối tượng hưởng

  Mức hưởng

  Đối tượng làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và cơ yếu nhưng không thuộc diện xếp lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan QĐND; sĩ quan, hạ sĩ quan CAND và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, chuyên môn kỹ thuật thuộc CAND.

  Gồm 2 mức: 30% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

   

   

   

   
  34403 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  phamhuudan (16/05/2019) chebap2012 (16/03/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận