Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động

Chủ đề   RSS   
 • #352050 24/10/2014

  kaito_kitsudo1988

  Female
  Sơ sinh

  Thanh Hoá, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2012
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 1 lần


  Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động

  Ai biết chỉ giúp mình với

  Tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT có hướng dẫn cụ thể cách ghi Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động:

  "b) Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động được xác định duy nhất trên phạm vi cả nước cho tất cả các loại hình biến động về sử dụng đất, bao gồm 04 (bốn) bộ số và mã được đặt liên tiếp nhau có dấu “chấm” ngăn cách dưới dạng CS = MX.ST.MB.MC, trong đó:

  - MX là mã đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg;

  - ST là số thứ tự của hồ sơ biến động đã được giải quyết gồm có 06 (sáu) chữ số được đánh số liên tiếp từ số 000001 trở đi cho tất cả các loại hình biến động trong phạm vi địa bàn quản lý của cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý Giấy chứng nhận;

  - MB là mã của loại hình biến động được ghi bằng ký hiệu theo quy định tại tiết d điểm này;

  - MC là mã của cơ quan thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận được ghi bằng ký hiệu: “XA” đối với Ủy ban nhân dân cấp xã, “VP” đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, “VS” đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, “PH” đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường, “SO” đối với Sở Tài nguyên và Môi trường"

  Tuy nhiên theo Luật mới thì mình chưa tìm thấy văn bản quy phạm nào hướng dẫn cụ thể cách ghi Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động mà chỉ tìm thấy tại Phụ lục 02 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT hướng dẫn ghi Mã loại hình biến động (MB) 

  Có bạn nào biết văn bản quy phạm theo luật mới hướng dẫn về cách ghi Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động không chỉ mình với. Nếu trong trường hợp chưa có văn bản nào quy định thì vẫn sử dụng cách ghi Chỉ số tra cứu hồ sơ biến động theo hướng dẫn tại Thông tư 09/2007/TT-BTNMT có được không?

   

   
  3589 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận