Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn không chuyên

Chủ đề   RSS   
 • #547172 27/05/2020

  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn không chuyên

  Căn cứ theo quy định tại Khoản Điều 193 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc đảm bảo điều kiện hoạt động của công đoàn tại doanh nghiệp như sau:

  “Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

  [...]

  2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương.[...].”

  Như vậy theo quy định trên thì cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương.

  Theo quy định tại Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011, các loại phụ cấp dành cho cán bộ công đoàn bao gồm:

  - Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm;

  Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn - người đảm nhiệm các chức danh từ Tổ phó công đoàn trở lên thông qua bầu cử; được cấp công đoàn có thẩm quyền chỉ định, công nhận, bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ hoặc được giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và không chuyên trách.

  Về mức độ phụ cấp được quy định cụ thể tại Khoản 3 Mục II Quyết định 1439/QĐ-TLĐ năm 2011.

  Bảo Bảo

   
  4147 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547192   27/05/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 18 lần


  Mình thấy việc quy định phụ cấp cho cán bộ công đoàn không chuyên là cần thiết. Vì trong thực tế họ vẫn là người thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhưng là hỗ trợ chứ không phải là mức lương như những chức danh khác. 

   
  Báo quản trị |  
 • #547692   30/05/2020

  thanghi.info
  thanghi.info
  Top 150
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2020
  Tổng số bài viết (501)
  Số điểm: 3255
  Cảm ơn: 41
  Được cảm ơn 97 lần


  Phụ cấp cán bộ công đoàn bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn (cán bộ công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam) theo Quyết định 1439/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

   
  Báo quản trị |