Chế độ làm việcngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ

Chủ đề   RSS   
 • #298283 20/11/2013

  Chế độ làm việcngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ

  Kính gởi : Luật sư

  Khi xem luật lao động 2012, có điểm tôi chưa hiểu lắm, nhờ Luật sư giải thích giúp.
   
  Trong bộ luật lao động 2012, ở Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:
  .....
  c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

   Câu hỏi :
  1) * Điểm c) này hiểu như thế nào?
  *  "người lao động hưởng lương ngày" hiểu như thế nào? Có phải là lương công nhật không? Có khác người hưởng lương tháng, lương khoán sản phẩm không?
  2) Như vậy người sử dụng lao động phải trả bao nhiêu % ( 300% hay 400% đối với những người làm khoán sản phẩm, hưởng lương hàng tháng ?)
  3) Xin giúp cho 1 thí dụ về cách tính

  Cám ơn nhiều
   

   
  2475 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận