Chế độ BHYT

Chủ đề   RSS   
 • #420615 05/04/2016

  Chế độ BHYT

  Tôi tham gia bảo hiểm y tế nơi Đứng ký khám chữa bệnh ban đầu là tại Trạm y tế xã, nhưng vì bị bệnh nặng tôi tự nhận thấy Trạm y tế xã không có đủ trang thiết bị để khám bệnh cho tôi, nên tôi đã tự bỏ tiền đi khám tư tại các phòng khám trong tỉnh và bệnh viện ngoài tỉnh mà không có giấy giới thiệu theo quy định cấp tuyến thì có được thanh toán lại tiền BHYT không, nếu được thì thủ tục làm như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn.

   
  2560 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #424329   11/05/2016

  Chào bạn!

  Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

  Theo quy định tại Điều 22 – Luật bảo hiểm y tế sửa đôi bổ sung 2014. Mức hưởng bảo hiểm y tế:

  1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

  đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

  Trong trường hợp của bạn, do bạn tự đi khám tư tại các phòng khám trong tỉnh và bệnh viện ngoài tỉnh mà không có giấy giới thiệu theo quy định cấp tuyến thì căn cứ vào quy định tại Điều 22 – Luật bảo hiểm y tế sửa đôi bổ sung 2014. Mức hưởng bảo hiểm y tế:

  “3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

  a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

  b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

  c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

  Căn cứ vào quy định trên, nếu như bạn đi khám chữa bệnh lên tuyến tỉnh thì bạn chỉ được hưởng 60% chi phí khám chữa bệnh.

  Công ty Luật Hải Nguyễn và Cộng sự

  CV. Hà Hằng

  Công Ty Luật Hải Nguyễn và cộng sự - Hotline: 0973.509.636

  Website: www.lamchuphapluat.vn - Email: luathainguyen@gmail.com

   
  Báo quản trị |