Chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân

Chủ đề   RSS   
 • #514763 28/02/2019

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế cá nhân

  Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã sô thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gồm có

  - Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT Thông tư 95/2016/TT-BTC ;

  - Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

  - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

  Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi cho người nộp thuế. Đồng thời chuyển trạng thái của người nộp thuế về trạng thái "NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế đối với hoạt động kinh doanh. Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ về thuế.

   
  821 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận