Cần giúp đỡ về bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng đất?

Chủ đề   RSS   
 • #569281 24/03/2021

  Cần giúp đỡ về bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng đất?

  Thửa đất thu hồi nhà tôi là 100m2 có đầy đủ GCN quyền sử dụng đất tôi muốn nhà nước bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng đất.

  Vậy việc định giá đất tại nơi tôi muốn đổi là theo giá thị trường hay theo giá UBND tỉnh nhân cho hệ số.

  Giá đất mà thửa tôi đang bị thu hồi được định giá như thế nào. là theo giá thị trường hay theo giá UBND tỉnh nhân cho hệ số.

  Mong các bạn cho ý kiến

   
  394 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TTQDTUYHOA vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận