Cách tính thuế làm bìa đỏ

Chủ đề   RSS   
 • #73161 13/12/2010

  tranhieu7982

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/12/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách tính thuế làm bìa đỏ

  Năm 2008, Tôi có mua một mảnh đất do san đồi ra( khoảng 60m2), đất chỗ đó được áp thuế là 756000đồng/ 1m2. Nếu tôi làm sổ đỏ thì phải chịu bao nhiêu % thuế chức bạ.
   
  45563 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #73839   17/12/2010

  tuyenthu13
  tuyenthu13

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/11/2010
  Tổng số bài viết (50)
  Số điểm: 465
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Chào bạn
  Bạn sẽ được tính là 0,5% trên giá trị phần đất chịu thuế.

  Huỳnh Tuyên Thư

  Email: Huynhthu158@yahoo.com.vn

  ĐT : 09888 66 445

   
  Báo quản trị |  
 • #73843   17/12/2010

  giangleki
  giangleki

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:28/03/2010
  Tổng số bài viết (27)
  Số điểm: 335
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  mình cũng định làm câu này nhưng có bạn trả lời rồi nên mình làm chi tiêt một chút để bạn có thể hiểu nha
  #ff0000;">
  #ff0000;">Khái niệm sổ đỏ .Theo luật đất đai 2003 sửa đổi bổ sung năm 2009 ,để tránh tính trạng có quá nhiều loại sổ: sổ đỏ,sổ hồng... thì luật đất đai tại điều 4 khoản 3 qui định " nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định là việc nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho người đó" vì vậy không tồn tại khái niệm sổ đỏ về mặt thuật ngữ pháp lý

  -#ff0000;"> Lệ phí trước bạ .
  #ff0000;">Khoản 3 điều 107 luật đất đai sửa đổi năm 2009 qui định " nghĩa vụ chung của người sử dụng đất là thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật".

  Căn cứ theo điều 3 chương II pháp lệnh về phí ,lệ phí năm 2001 thì "lệ phí là khoản tiền tổ chức cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức uỷ quyền phục vụ công việc quản lí nhà nước được qui định kèm theo danh mục lệ phí ban hành kèm pháp lệnh này"

  Lệ phí trước bạ là thuộc lệ phí trong quản lí nhà nước liên quan đến quyền sở hữu ,quyền sử dụng tài sản.

  Lệ phí trước bạ áp dụng với các tài sau theo qui định tại nghị định 176/1999/NĐ-CP "

  Điều 1. Các tài sản quy định dưới đây phải chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền:

  1. Nhà, đất.

  2. Phương tiện vận tải, bao gồm:

  a) Tàu thuỷ, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, vỏ, tổng thành máy.

  b) Thuyền.

  c) Ôtô, kể cả khung, tổng thành máy.

  d) Xe máy kể cả khung, tổng thành máy.

  3. Súng săn, súng thể thao.

  -#ff0000;"> Cách tính lệ phí trước bạ

  #ff0000;">Theo văn bản mới nhất của bộ tài chính là thông tư 68/2010/TT-BTC đã có hiệu lực đến thời điểm này ,bạn có thể xem xét mình có thuộc các trường hợp qui định tại điều 3:không thu lệ phí trước bạ và điều 4 là miễn thu lệ phí trước bạ

  Lệ phí trước bạ theo qui định tại điều 6 điểm 1 mục d  của thông tư thì " Đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh) thì giá tính lệ phí trước bạ là giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hoá đơn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ mua bán, hoặc Tờ khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng ghi trên các giấy tờ nêu trên thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng tại thời điểm trước bạ thì lệ phí trước bạ được tính theo giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định

  cũng theo điều 7 của thông tư thì " Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:. Nhà, đất: 0,5% (không phẩy năm phần trăm).

  Như vậy lệ phí trước bạ mà bạn phải nộp là:

  "#00b050;"> diện tích đất x 756.000 x 0,5 % là sẽ ra thôi

  Nếu giá đất 7. 650000 mà bạn nêu thấp hơn giá đất qui định tại bảng khung giá đất ban hành vào ngày 1/1/2008 thì sẽ áp dụg giá đất của uỷ ban nhân dân tỉnh qui định

   


   

  Cập nhật bởi giangleki ngày 17/12/2010 02:59:43 PM
   
  Báo quản trị |