Cách tính Chế Độ thâm niên và tiền đứng lớp của giảng viên.

Chủ đề   RSS   
 • #402035 09/10/2015

  cdsptw.Hong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/10/2015
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách tính Chế Độ thâm niên và tiền đứng lớp của giảng viên.

  Thưa luật sư.

  Từ 2004 - 2010 tôi là giáo viên THPT; Từ 2010 - 2014 tôi chuyển ngạch chuyên viên công tác tại trường Cao Đẳng( Có sát hạch chuyên môn), do đó tôi không được hưởng phụ cấp giảng dạy và thâm niên giảng dạy. Năm 2014, tôi thi sát hạch giảng viên đạt và được chuyển ngạch giảng viên. Về việc làm, tôi vẫn phụ trách 100% công việc hành chính như cũ và tham gia giảng dạy theo định mức 30% theo quy định( Tương đương với 81 tiết giờ chuẩn)

   Tuy nhiên do tôi mới dạy tổng 58 tiết/ 81 tiết theo định mức. ( Do Nhà trường phân công chưa đủ cho tôi)

  Tôi xin hỏi: Từ tháng 4/ 2014, kể từ khi tôi chuyển sang ngạch giảng viên:

  Nhà trường vẫn chưa tính thâm niên giảng dạy cho tôi

  Nhà trường chưa tính phụ cấp giảng dạy cho tôi 

  Như vậy đúng hay sai? 

  Rất mong nhận được câu trả lời sớm. Xin chân thành cảm ơn !

                                              Dears

   

                            Lê Hồng

   
  2660 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #446754   17/02/2017

  Chào bạn!

  Dựa vào những thông tin mà bạn cung cấp, tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

  Trước hết, về việc tính hưởng phụ cấp thâm niên

  Về đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên được quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH  như sau:

  Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP
  1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).
  2. Nhà giáo trong biên chế đang làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học công lập.
   3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:
  a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);
  b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.” 
  Tại Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định về điều kiện và thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau:
  Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên
  1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên
  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.
  2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên
  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;
  b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.”

  Ngoài ra, Khoản 2 Điều này được hướng dẫn bởi Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

  " 1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: 
  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; 
  b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang

   giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); 

  c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); 
  d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề; 
  đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP."

  Đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn chỉ là giáo viện giảng dạy từ năm 2004 đến năm 2010, tức là 6 năm (>5 năm). Do đó, khi được chuyển sang ngạch giảng viên, bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên. Việc nhà trường chưa tính phụ cấp thâm niên cho bạn là chưa hợp lý.

  Thứ hai, về việc tính phụ cấp đứng lớp

  Khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập quy định về phạm vi, đối tượng và điều kiện áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (còn gọi là phụ cấp đứng lớp) như sau:

  “1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

  b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

  c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.”

  Như vậy, do bạn đã trực tiếp giảng dạy nên bạn được hưởng phụ cấp ưu đãi với nhà giáo hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp, cho dù bạn chưa đủ số tiết giảng dạy theo định mức. Việc nhà trường chưa tính phụ cấp đứng lớp cho bạn là không đúng với quy định pháp luật.

  Thứ ba, về cách xử lý để bảo vệ quyền lợi của mình

  Để được hưởng phụ cấp thâm niên và phụ cấp đứng lớp, bạn cần phải yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các thủ tục cần thiết để cho bạn được hưởng chế độ thâm niên theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vẫn không được giải quyết thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lên Bộ Lao động Thương binh và xã hội để yêu cầu giải quyết.

  Hiện tại, do các thông tin mà bạn cung cấp còn hạn chế, nên tôi chỉ có thể trả lời sơ bộ cho bạn như vậy. Để có được câu trả lời chính xác hơn bạn nên liên hệ trực tiếp với luật sư để cung cấp thêm những thông tin cụ thể, cũng như trao đổi để tìm ra phương án tốt nhất.

  Chuyên viên tư vấn Nguyễn Hà Tường Vân

  BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ | CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM

  M: (+84-4) 32.123.124; (+84-4) 32.899.888 - E: cle.vietkimlaw@gmail.com; luatvietkim@gmail.com - W: www.vietkimlaw.com

  Ad: Trụ sở chính - Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN | VPGD - Tầng 5, Nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN.

   
  Báo quản trị |