Cách sử dụng tỉ giá trong kế toán

Chủ đề   RSS   
  • #464297 12/08/2017

    Cách sử dụng tỉ giá trong kế toán

    Mọi người cho mình hỏi sự khác biệt cơ bản giữa cách sử dụng tỉ giá theo Thông tư 53/2016/TT-BTC  so với TT 200/2014/TT-BTC 

     
    2295 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận