Cách chuyển đổi tỷ lệ trích khấu hao theo thông tư 162/2014/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #499683 15/08/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1234)
  Số điểm: 8030
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 162 lần


  Cách chuyển đổi tỷ lệ trích khấu hao theo thông tư 162/2014/TT-BTC

  Thông tư 162/2014/TT-BTC về TSCĐ có mục nói về tính khấu hao TSCĐ từ năm 2015 trở đi, nếu TSCĐ có t đổi thay đổi lệ khấu hao mới thì những TSCĐ đang khấu hao theo tỉ lệ cũ thì xử lý như thế nào ? Ví dụ một TSCĐ có tỉ lệ khấu hao cũ là 10%cho đến năm 2014; tỉ lệ khấu hao mới là 12,5% thì ta tính trích khấu hao như thế nào trong năm 2015. Nếu những TSCĐ không có thay đổi về tỉ lệ khấu hao thì vẫn tính mức khấu hao trung bình từ năm 2015 dựa vào nguyên giá cũ đúng không?

  Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  "Điều 15. Xử lý chuyển tiếp
   
  1. Việc tính hao mòn tài sản cố định năm 2014, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện theo quy định của Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
   
  2. Việc tính hao mòn tài sản cố định từ năm 2015 trở đi, cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản cố định tính đến hết năm 2014, thực hiện tính hao mòn theo tỷ lệ hao mòn quy định tại Thông tư này."
   
  Quy định này có thể hiểu là từ năm 2015 thì các đơn vị sẽ tính mức khấu hao theo thông tư 162, và cách tính mức khấu hao sẽ căn cứ theo số tiền còn lại, cụ thể là chị sẽ dùng giá trị ban đầu của tài sản nhân với tỷ lệ trích khấu hao mới, sau đó sử dụng giá trị còn lại trừ đi số trích khấu hao này.
   
  Vd sau để dễ hiểu: tài sản A có giá trị 1 tỷ, tỷ lệ trích khấu hao 10%, tính đến hết 2014 đơn vị đã khấu hao 8 năm (là 800 triệu).
   
  Từ thời điểm 2015: tỷ lệ khấu hao là 6,67%, tức là mức khấu hao hàng năm sẽ là 66,7 triệu (1 tỷ nhân với 6,67%). Theo đó, giá trị tài sản này vào cuối năm 2015 (sau khi khấu hao) như sau: 1 tỷ - 800 triệu (số đã khấu hao 8 năm trước) - 66,7 triệu (số khấu nao của 2015) = 133,3 triệu.
   
  Tương tự năm 2016 sẽ khấu hao 66,7 triệu, giá trị tài sản còn 66,6 triệu. Hết năm 2017 giá trị tài sản sẽ về 0, năm 2018 sẽ không trích khấu nao nữa.
   
  2422 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận