Bổ sung thông tin về số thửa đất và số tờ bản đồ trong GCN QSD đất

Chủ đề   RSS   
 • #324258 21/05/2014

  Bổ sung thông tin về số thửa đất và số tờ bản đồ trong GCN QSD đất

  kính gửi Luật sư
  năm 1990 gia đình được cấp GCN QSD đất là sổ trắng, đến năm 1998 được cấp sổ đỏ, đất tại thủ Dầu Một, Bình Dương. Tuy nhiên trong giấy chứng nhận không có thể hiện số tờ bản đồ và số thửa đất.
  gia đính có liên hệ với văn phòng đăng ký quyền sử dụng để đề nghị trích lục, bổ sung số tờ bản đồ và số thửa thì được trả lời là không có nên không thể trích lục được.
  vậy Luật sư có thể tư vấn là gia đình nên liên hệ với cơ quan nào để được biết thông tin trên không?
  cám ơn Luật sư
   
  2700 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS Nguyễn Đình Thái Hùng

Email: luatsuthaihung@gmail.com

Website: http://Vplsthaihung.com

Facebook : Nguyễn Đình Thái Hùng

Điện thoại 0903.017977