DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Bộ câu hỏi - đáp về xuất, nhập khẩu theo Thông tư 128

Đây là Bộ câu hỏi - đáp về xuất, nhập khẩu theo Thông tư 128 tham khảo từ Hải quan Việt Nam. Bạn click vào phần bôi màu Câu ...: để xem câu trả lời cụ thể.

Câu 1: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC trách nhiệm của người khai hải quan, người nộp thuế với chứng từ tài liệu do mình lập thuộc hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan?

Câu 2: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC việc xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

Câu 3: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC căn cứ xác định ngày hàng hóa đến cửa khẩu để thực hiện khai hải quan?

Câu 4: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan, gồm các chứng từ nào?

Câu 5: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC địa điểm, điều kiện và thời điểm đăng ký tờ khai hải quan?

Câu 6: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC kiểm tra hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan gồm các nội dung gì?

Câu 7: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC việc lấy mẫu hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện trong các trường hợp nào? Nơi lưu mẫu, thời gian lưu mẫu?

Câu 8: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu?

Câu 9: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC điều kiện để cơ quan hải quan chấp nhận áp dụng bảo lãnh?

Câu 10: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC các trường hợp đưa hàng về bảo quản?

Câu 11: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC các quy định về giải phóng hàng?

Câu 12: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC các trường hợp nào được thông quan hàng hóa

Câu 13: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC cơ sở để xác định hàng hoá đã xuất khẩu?

Câu 14: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC các trường hợp huỷ tờ khai hải quan: 

Câu 15: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư?

Câu 16: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thông báo, điều chỉnh định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu (viết tắt là định mức) và đăng ký sản phẩm xuất khẩu?

Câu 17: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu được thực hiện như thế nào?

Câu 18: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất?

Câu 19: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ?

Câu 20: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC việc kiểm tra, giám sát kho bảo thuế được thực hiện như thế nào? 

Câu 21: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với một số trường hợp tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập khác

Câu 22: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại?

Câu 23: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan?

Câu 24: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về giám sát hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu?

Câu 25: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch?

Câu 26: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế?

Câu 27: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định về việc nộp dần tiền nợ thuế?

Câu 28: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC hồ sơ gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm những chứng từ gì?

Câu 29: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là bao lâu? Trường doanh nghiệp được kiểm tra có những tờ khai hải quan đăng ký ngoài thời hạn kiểm tra sau thông quan, nếu có phát sinh vi phạm tương tự thì xử lý như thế nào?  

Câu 30: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan tại cơ quan hải quan, Doanh nghiệp muốn khai bổ sung theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 144 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì thực hiện như thế nào? Đơn vị tiếp nhận việc khai bổ sung là Chi cục KTSTQ hay Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan? Nghiệp vụ này thực hiện như thế nào nếu Chi cục KTSTQ là nơi tiếp nhận khai bổ sung? 

Câu 31: Theo quy định của Thông tư 128/2013/TT-BTC thời hạn thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan? Thời hạn kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Doanh nghiệp? 

  •  33023
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

Có thể bạn quan tâm

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…