Biên bản thanh lý hợp đồng có thể gọi là văn bản không ?

Chủ đề   RSS   
 • #523869 26/07/2019

  Biên bản thanh lý hợp đồng có thể gọi là văn bản không ?

  Xin được giải đáp, biên bàn thanh lý hợp đồng kinh tế có phải được gọi là văn bản không : xin cám ơn

   
  943 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn bqlcbenthanh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524185   29/07/2019

  Văn bản” là một trong các hình thức sau: điện tín, telex, fax hoặc bất cứ hình thức nào khác được in ấn, ghi lại - khoản 13 Điều 2 Nghị định 87/2009/NĐ-CP.

  Căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Nghị định 110/2004/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 09/2010/NĐ-CP quy định về hình thức văn bản như sau:

  "Điều 1:

  [...]

  2. Văn bản hành chính

  Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công". 

  Biên bản thanh lý hợp đồng, nhìn chung cũng có thể nói là bản thỏa thuận về việc  chấm dứt quyền và nghĩa vụ một phần hay toàn phần trong nội dung hợp đồng đã ký kết trước đó.

  Như vậy, theo quan điểm của mình, biên bản thanh lý hợp đồng cũng là một loại của văn bản.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  thanhtratinhbg (30/07/2019) ThanhLongLS (30/07/2019)